SKAT og Dansk Skovforening i dialog for at indfri de politiske mål for skovene

Den nye vurderingslov kræver fortsat justeringer, hvis løsninger på dens væsentligste uhensigtsmæssigheder for skovene skal adresseres. SKAT og Dansk Skovforening er nu i en konstruktive dialog om problemstillingerne.

Dansk Skovforening har i forbindelse med det forberedende lovarbejde til den nye vurderingslov i 2017 sammen med flere andre aktører påpeget et behov for at fastholde en mulighed for omvurdering af produktionsarealers grundværdi fx i forbindelse med ekstensiveringer, hvor produktionsarealer tages ud af drift – et behov, der dog i første omgang måtte se sig slået af hovedformålet med den nye lovændring, som var et ønske om at forenkle ejendomsvurderingssystemet.

Via en vedholdende politisk indsats er det dog lykkedes Dansk Skovforening sidste år at få Skatteministeriet til at anerkende, at lovens fastfrysning af arealanvendelse i vurderingssammenhæng er en væsentlig barriere for at indfri politiske mål på natur- og klimaområdet, fordi den fastholder jordejeres betaling af høje jordskatter. Det har skabt grundlag for en bedre generel forståelse og nu et samarbejde.

Skatteministeriet inviterede derfor i sidste uge Dansk Skovforening til et møde med drøftelse af udsigterne til udsendelse af de nye ejendomsvurderinger for skov- og landbrugsejendomme.

Midlertidig løsning nødvendig

På mødet med ministeriet blev Dansk Skovforening bekræftet i, at udsendelserne af de nye vurderinger til vores medlemmer fortsat har lange udsigter – også længere end umiddelbart forventet (flere år), hvilket skabte en ny situation.

Det er nu af helt afgørende betydning, at skov- og naturejere, der gennemfører naturprojekter i perioden frem til ankomsten af de nye ejendomsvurderinger, får mulighed for omvurdering af de berørte arealer for at undgå en fastholdelse i betaling af de høje jordskatter.

Desuden er der allerede med blandt andet Klimaskovfonden og landbrugets klimaaftale afsat store offentlige summer til jordudtagning og skovrejsning, og uden en regelændring vil vurderingssystemet motivere negativt til en aftaleindgåelse.

Dansk Skovforening har derfor nu tilbudt Skatteministeriet vores input og løsningsforslag til, hvordan en sådan midlertidig omvurderingsmodel kan udformes.

Skatteministeriets oprindelige opdrag fra politikerne sidste år var at finde en simpel og kreativ IT-løsning for, hvordan omvurderinger i forbindelse med driftsomlægning og udlæg til urørte naturarealer også efter ankomsten af de nye ejendomsvurderinger kunne finde sted. Også her indgår Skatteministeriet og Dansk Skovforening nu i styrket dialog om en løsning, og vi prioriterer det højt at levere faglig sparring, data og idéer til at finde løsninger.