SKATs forventninger til 2012-vurderingen af skovene

Skovforeningen har indhentet SKATs forventninger til den kommende vurdering af skovene.

SKAT oplyser til Dansk Skovforening at man forventer at den offentlige vurdering af skovene pr. 1. oktober 2012 vil være uændret i forhold til 2010-vurderingen.

SKAT har forud for vurderingen givet skovejerne mulighed for at indsende et nyt V7-skema hvis der er sket betydelige ændringer på ejendommen i forhold til den seneste vurdering.

Især den omfattende askedød har fået SKAT til at give skovejerne denne mulighed for at fremkomme med nye oplysninger.

Ejendomme der har indsendt nyt V7-skema, må forvente lidt ændrede vurderingsresultater.