Skattelettelse til skovbruget – endelig

Regeringen har i dag offentliggjort sit finanslovsforslag.

Under overskriften “Forbedring af skovbrugets økonomiske rammevilkår” står:

Skovbrugets grundskyldspromille er i dag forskellig fra landbrugets. For at ligestille skovbruget med landbruget og for at forbedre skovbrugets økonomiske rammevilkår foreslår regeringen at nedsætte den amtskommunale grundskyld af skovbrugsjord fra 10 til 1,5 promille. En ensartet grundskyldssats vil samtidig forenkle skattesystemet. Der afsættes 27 mio.kr. i 2006 til formålet.

Skovbrugets konsulentordning, produktionsafgiftsordning og produktudviklingsordning er bevaret med samme bevilling som hidtil.

Endelig øger Regeringen bevillingen til “skovbrugsforanstaltninger” med 40 millioner kr. Disse penge skal gå til Natura 2000-aftaler, fremme af bæredygtig skovdrift og skovrejsning.

For de private skove betyder det at ejendomsskatten næsten bliver halveret.

For Skovforeningen har lettelser i ejendomsskatten været et af vores vigtigste mål i over 10 år. Vi takker Regeringen for at den nu har taget dette skridt til at forbedre de private skoves vilkår – og dermed også forbedre naturen i de private skove.

Skattelettelsen i sig selv kommer ikke til at redde de private skoves økonomi, men vi er glade for at Regeringen nu påtager sig sin del af ansvaret.

Skovforeningens langsigtede mål er fortsat at ejendomsskat på skove helt bliver afskaffet i Danmark.