Skatteministeren lover at se på skovenes situation efter sommerens tørke

Skatteministeren vil i 2019 se på, om sommerens skader på skovene som følge af tørken fører til behov for initiativer.

Dansk Skovforening har tidligere gjort såvel Miljø- og fødevareministeren og Skatteministeren opmærksomme på, at effekterne af sommerens helt ekstraordinære tørke medfører behov for at se på og tilpasse erhvervets rammevilkår.

Københavns Universitet har – som vi tidligere har orienteret om – iværksat en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser af tørken på skovene. En undersøgelse hvis resultater vil fremkomme sidst på året.

Der vil imidlertid også være skader, som først kan konstateres på et senere tidspunkt. Der er især skaderne på vedkvaliteten og de økonomiske konsekvenser heraf.

Skatteministeren har i et brev til Dansk Skovforening lovet, at han – når der foreligger en samlet opgørelse over de tab, som skovbruget har lidt som følge af tørken – vil drøfte behovet for eventuelle initiativer med Miljø- og fødevareministeren.

Download

Hent og læs Skatteministerens brev til Dansk Skovforening (PDF-fil):