Skatteministeren om brændeafgiften: Det går ikke

Gode nyheder: Morten Østergaard siger i dag om brændeafgiften: "Det går ikke at gennemføre det lovforslag der blev sendt i høring, for der kan vi jo se at det ville give så mange problemer at der er nødt til at ske justeringer."

Skatteminister Morten Østergaard (R) siger i dag til Børsen om forsyningssikkerhedsafgiften fra Energiforliget:

Det går ikke at gennemføre det lovforslag der blev sendt i høring, for der kan vi jo se at det ville give så mange problemer at der er nødt til at ske justeringer.

Lovforslaget blev sendt i høring i august 2013 med Holger K. Nielsen (SF) som skatteminister. Konsekvenserne af lovforslaget ville blandt andet være brændeafgift på raftehegn, strøelse og spejderbål, mere grænsehandel, mere sort brænde, en økonomisk lussing til livet på landet, et knæk for skovenes økonomi og bæredygtighed samt en uoverkommelig administration for alle parter.

I den form det er sendt i høring må vi konstatere at problemerne tårner sig op og viser store udfordringer der peger på at den vil blive endog særdeles vanskelig at implementere i praksis

– siger skatteministeren til Børsen.

Han støttes af finansordfører Jonas Dahl (SF) der selv lige har været skatteminister i 7 uger:

Der har vist sig nogle problemer som er fuldstændig umulige at forklare. Derfor synes vi det er rigtigt at se på afgiften.

De Konservative er også med i energiforliget. Finansordfører Mike Legarth nedlagde allerede i oktober 2013 veto mod brændeafgiften og siger nu til Børsen:

Det er ubegribeligt for mig at det har taget dem så lang tid at finde ud af at den model var fuldstændig umulig at gennemføre og har så mange negative konsekvenser.

Droppes afgiften helt?

Børsen skriver på baggrund af  “andre centrale kilde med kendskab til processen” at der er “reel mulighed for helt at droppe afgiften hvis man kan blive enige om en finansiering der kan træde i stedet for de 2,8 milliarder kr som afgiften bidrager med”.

Så hvilke ændringer vil der komme?

“Der er jeg ikke klar til at annoncere nu”, siger ministeren. “Det er en bunden opgave at sikre energiaftalen og de initiativer som forsyningssikkerhedafgiften skal finansiere”.

“Når man piller et element ud af den energiaftale, vi har lavet, så må man finde finansieringen et andet sted”, siger Mike Legarth.

“Det vigtige for SF er at vi fastholder en klimamæssig vinkel på det samtidig med at det også gøres på en fordelingsmæssig fornuftig måde”, siger Jonas Dahl.

Børsens kilder siger at en sandsynlig model er at finde finansieringen over personskatterne i stedet for en afgift.

En finansiering på 2,8 milliarder kr. fordelt på 5,6 millioner danskere svarer til 500 kr. pr. person i gennemsnit.

Kampen fortsætter

Man siger at kun to ting er sikre i livet: Døden og skatterne.

Nu skal Energiforligets 7 partier forhandle om en skat der kan erstatte forsyningssikkerhedsafgiften helt eller delvist.

Risikoen for en brændeafgift synes mindsket med skatteministerens udmelding i dag. Men kampen imod brændeafgiften fortsætter indtil vi er helt sikre på at katastrofen bliver undgået.

Støt kampen på facebooksiden Stop brændeafgiften hvor denne nyhed kan deles.