Skatteministeren: Skovrejsning kan være erhverv

Ministeren er enig med Skovforeningen i, at der kan gå lang tid før de første indtægter kommer efter en skovrejsning, uden at det i sig selv betyder at skovrejsning er hobbyvirksomhed.

Skatteministeren er enig med Skovforeningen i, at der kan gå lang tid før de første indtægter kommer efter en skovrejsning, uden at det i sig selv betyder at skovrejsning er hobbyvirksomhed.

I 2015 skrev Skovforeningen til Skatteministeren om problemet med at skovtilplantede ejendomme er blevet karakteriseret som hobbyvirksomhed af SKAT med deraf følgende vurderings-, skatte- og momsmæssige konsekvenser.

Ministeren har nu svaret. Han er enig med Skovforeningen i, at selvom der går lang tid mellem en tilplantning og de første indtægter fra arealerne, så betyder det ”ikke i sig selv, at skovbruget ikke kan anses for at være erhvervsmæssigt”.

Ministeren nævner, at en række konkrete vurderinger af bl.a. af virksomhedens omfang og intensitet har betydning for afgørelsen af, om virksomheden er erhverv eller hobby. Det er vi enige i.

SKAT har tidligere kun har vurderet, om arbejdsintensiteten og den økonomiske intensitet på ejendommen var tilstrækkelig til at være erhvervsmæssig. SKAT har således ikke anset træernes vækst som tilstrækkelig intensitet på ejendommen.

Med ministerens afklarende svar har vi opnået, at intensitetsspørgsmålet også omfatter det naturgivne, at træerne vokser.

Vi vil i Skovforeningen nøje følge SKAT’s kommende afgørelser på området. SKAT har lovet Skovforeningen, at de vil begrunde afgørelserne nærmere når skovejendomme får afslag på at være erhvervsmæssig virksomhed.