Skov- og landskabsforskningen igen ramt af nedskæringer

Skov & Landskab skærer 10 % i antallet af årsværk. Skovforeningen beklager og appellerer igen Regeringen til at tage skovene og skovpolitikken - og nu også FNs klimaerklæring - alvorligt.

Skov & Landskab har udsendt nedenstående pressemeddelelse om at der skæres 10 % i antallet af årsværk. Skovforeningens formand Niels Reventlow udtaler i den anledning:

– Dette er en smertelig og ikke-bæredygtig konsekvens af regeringens uforståelige nedprioritering af Danmarks skove. Nu har FN på klimatopmødet understreget skovenes afgørende betydning for klimaet og udviklingen. Nu må den danske regering tage konsekvensen – og tage skovene, skovpolitik og skovforskning alvorligt. Modsigelsen mellem regeringens velmenende ord og manglende handling er ikke til at forstå.

PRESSEMEDDELELSE

Skov & Landskab, 7 januar 2010

Nedskæringer inden for skov- og landskabsforskningen

Skov & Landskab er nødt til at reducere antallet af årsværk med ca. 10 % på grund af svigtende finansiering af skovforskningen og generelle besparelser på Københavns Universitet

Skov & Landskab på LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet har i dag måttet afskedige 10 medarbejdere og har truffet aftale med yderligere 14 om nedsat arbejdstid eller frivillig fratrædelse. Når stillinger nedlagt i 2009 medregnes, indebærer det en samlet reduktion på ca. 25 årsværk, svarende til ca. 10 % af medarbejderstaben på Skov & Landskab.

Reduktionen skyldes dels generelle besparelser på Københavns Universitet, der rammer samtlige institutter på LIFE. Dels at flere statslige skovforskningsprogrammer er stoppet eller kraftigt reduceret inden for det seneste år. Hertil kommer, at Skov & Landskab i forvejen har en høj ekstern finansiering på 65-70 % af den samlede omsætning, hvorfor en nedskæring på basismidlerne rammer ekstra hårdt.

– Det er den tredje nedskæringsrunde på mellem 10-15 % af medarbejderstaben i løbet af de seneste 8 år, så jeg håber inderligt, at det bliver den sidste, udtaler professor Niels Elers Koch, der er direktør for Skov & Landskab.

– De generelle besparelser på Københavns Universitet må vi naturligvis tage vores del af. Men det er bekymrende og uforståeligt, at der skæres på den statslige finansiering af skovforskningen i en tid, hvor skovene er så højt placeret på den internationale politiske dagsorden, fordi der aldrig før har været så mange mennesker, der har ønsket så mange forskellige produkter, goder og tjenester fra skovene – både globalt og i Danmark.

– Nu mister den danske skov- og landskabsforskning kompetencer, som det har taget årtier at bygge op. Det er trist for de danske skove og det danske samfund, og det er naturligvis navnlig trist for den enkelte, der bliver afskediget, slutter Niels Elers Koch.