Skov, skov hvis er du…?

I forbindelse med ”Den europæiske grønne pagt” er der varslet revision af en række centrale direktiver og strategier. Blandet andet skal EU’s Skovstrategi revideres i, som led i målsætningen om ”Bevarelse og genopretning af økosystemer og biodiversitet”.

Figuren illustrer hovedelementerne i EU grønne pagt

Figuren illustrer hovedelementerne i EU grønne pagt

Forud for ethvert strategiarbejde i EU-Kommissionen laver en af generaldirektoraterne en rapport om, hvad det er vigtigt at få med i strategien. Rapporten bliver sendt til afstemning i EU-parlamentet inden den forlægges EU Kommissionen til godkendelse.

Generaldirektoratet for Landbrug og Landdistriktsudvikling (DG Agri) har lavet en rapport for den nye skovstrategi med det finske parlamentsmedlem Petri Sarvamaa som hovedforfatter. Rapporten er balanceret og anerkender og fremhæver skovens vigtige rolle både som råvareressource, miljøgode og som habitat. Rapporten holder endvidere fast i de eksisterende paneuropæiske kriterier for bæredygtig skovdrift.

Godt grundlag for ny strategi på plads

I går stemte EU-Parlamentet om deres holdning til DG Agri’s rapport om den kommende EU Skovstrategi. Rapporten blev vedtaget med 462 stemmer for, 176 imod og 59 fraværende. Det er et rigtigt godt resultat.

Vores Europæiske skovejerorganisation CEPF har sammen med andre europæiske skovorganisationer formået at løfte, den kæmpe kommunikationsopgave det er, at nuancerer hvad skov og skovbrug er. I en tid hvor der oftest kun tales i overskrifter, og omverdenen har fokus på klima- og biodiversitetsdagsordnerne, er det ingen lille bedrift.

Undervejs i rapportens vej til afstemningsbordet har både den grønne-gruppering og den national konservative gruppering i EU-parlamentet fremlagt ændringsforslag. Forslag som ville gøre skov til noget EU ikke skal interessere sig for (de national konservative) eller fastlåse skov i en endimensionel rolle som vært for biodiversitet (de grønne). De er blevet afvist EU-Parlamentet.

Strategiarbejde på et godt grundlag

Parlamentets indstilling giver Kommissionen det bedste grundlag for at lave et godt udkast til den nye EU skovstrategi. De europæiske tanker om skovens fremtidige rolle, giver også et rigtigt godt fundament til forsvar af dansk skovs placering i regelværket. Skoven er sin egen. Skoven skal kunne rumme mange forskellige formål. Derfor skal danske skove forsat have sin egen strategi og sin egen lov ellers går noget af skovens flersidighed tabt og det har hverken den grønne omstilling og biodiversiteten råd til.