Skovbruget i kommunernes råd og udvalg

Arbejdet i de lokale råd og nævn bliver stadigt vigtigere i de kommende år. Skovforeningen samarbejder med Landbrug & Fødevarer om støtte og hjælpe vores repræsentanter i kommunerne.

Skovforeningen bliver jævnligt tilbudt pladser i de enkelte kommuners råd og udvalg. Det betyder at et af vores medlemmer i den pågældende kommune kan blive repræsentere Skovforeningen. Udpegningen sker af Skovforeningens bestyrelse, gerne efter indstilling fra den pågældende skovkreds.

Hvert år gør Skovforeningens repræsentanter en stor indsats for at sikre at skovbruget bliver husket og hørt i den kommunale natur- og miljøpolitik og –planlægning.

Arbejdet i de lokale råd og nævn bliver stadigt vigtigere i de kommende år. Aktiv inddragelse af de mange interessenter i naturen syntes at blive normen i kommunerne.

Det er en meget glædelig udvikling, men det giver ikke mindre arbejde. Som lodsejerrepræsentant kan man ofte stå lidt alene med synspunkterne og derfor samarbejder Skovforeningen med Landbrug & Fødevarer om støtte og hjælpe vores repræsentanter i kommunerne.

ERFA-dage for lodsejere i kommunernes grønne råd

Onsdag den 18. februar afholdt Skovforeningen og Landbrug & Fødevarer en ERFA-dag for vore repræsentanter i kommunernes grønne råd. Dagen var velbesøgt med 56 deltagere.

Formålet med ERFA-dagen var, at repræsentanterne mødte hinanden, delte erfaringer og fik uddybet viden om på aktuelle sager og hvad foreningerne mener om dem.

Deltagerne meldte efterfølgende at de var tilfredse med dagen og gerne så arrangementet gentaget med et årligt møde. Så det vil vi sigte på. Næste møde bliver i vinteren 2016. Ideer til dagens indhold meget velkomne.