Skovbruget i regeringens skattereform

Politikerne vil sænke skatten på arbejde. Men Skovforeningen vil samtidig holde politikerne fast på gældende dansk skovpolitik, nemlig at skovbruget skal være økonomisk bæredygtigt og at jordskatten og arveafgiften på skov forhindrer dette.

Det står højt på den politiske dagsorden at få skabt et mere konkurrencedygtigt skattesystem, og der er mange bud på hvilke elementer der skal indgå for at en fuldt finansieret reform kan sænke skatten på arbejde markant.

Skovforeningen prioriterer højt at få afskaffet eller sænket de skatter der udhuler skovbrugets kapitalgrundlag og forringer konkurrenceevnen. Vi vil holde politikerne fast på gældende dansk skovpolitik, nemlig at skovbruget skal være økonomisk bæredygtigt og at beskatningsreglerne forhindrer dette.

Problemet er at et meget lille antal skove sælges til priser der er langt større end skovenes årlige indtægter kan forrente. Men det er disse høje priser der sætter niveauet for beskatningen af alle Danmarks skove, selv om skovenes afkast er unormalt lavt i forhold til skatteværdien.

Skovforeningens målsætninger er at få fjernet både jordskatterne på skov og bo- og arveafgifterne.

En fortsættelse af beskatningen på det nuværende grundlag forringer skovbrugets muligheder for at levere alle de ydelser som samfundet efterspørger. Derfor ønsker Skovforeningen at anbefalingen fra Skovpolitisk Udvalg om en analyse af sammenhængen mellem beskatning af skov og konsekvenserne for skovdriften igangsættes snarest.