Skovbruget til miljøministeren: Plant træer i neutralområderne

Skovforeningen, Skovdyrkerne og HedeDanmark har skrevet til miljøminister Ida Auken  (PDF-fil) og foreslået at skovrejsning i neutralområder får samme vilkår for tilskud som i skovrejsningsområder.

Det vil øge tempoet i skovrejsningen. Det er tiltrængt for skovrejsningen har i 25 år haltet efter det tilplantningsmål der blev fastsat i slutningen af 1980’erne, nemlig en fordobling af skovarealet inden for en trægeneration.