Skovdyrkerne samler penge ind til udviklingsprojekt i Nepal

Projektet "Nepals skovbørn" fokuserer på beskyttelse af skov og skovgenopretning gennem teknologiudvikling, uddannelse og markedsføring af økologiske produkter. Hovedformålet er at beskytte skovene som et led i en klimatilpasningsstrategi.

Projektet “Nepals skovbørn” fokuserer på beskyttelse af skov og skovgenopretning gennem teknologiudvikling, uddannelse og markedsføring af økologiske produkter. Hovedformålet er at beskytte skovene som et led i en klimatilpasningsstrategi, da Nepal ligger på fjerdepladsen over lande, der er mest sårbare over for klimaforandringerne.

I Nepal er administrationen af statsejede skovområder decentraliseret ud på de lokale skovdyrkerforeninger. Forvaltningen af skoven overlades til lokalbefolkningen, hvorved der skabes ansvarsfølelse og udviklingsmuligheder i lokalområderne, så lokalbefolkningens levestandard forbedres.

Nepals skovbørn omfatter forvaltning af omkring 2000 hektar skov i distrikterne Rasuwa, Makwanpur, Nawalparasi og Chitwan.

Tiltag under Nepals skovbørn

  • oprettelse af planteskoler, hvorfra stiklinger plantes ud i skoven, så der senere kan høstes urter til naturmedicin og til udtræk af æteriske olier. Dermed sikres en mulig indtægtskilde for skovbrugerne.

  • introduktion af mobile destillationsanlæg, der kan udtrække de æteriske olier, og skabelse af kontakt til opkøbere. Derved forarbejder skovbrugerne selv produkterne, hvorved værdien og indtjeningen forøges.

  • aftale med CBNL (ChaudharyBiosys (Nepal) Pvt. Ltd.) om, at virksomheden skal fungere som forretningspartner og aftager af alle æteriske olier fra de involverede skovdyrkerforeninger i fem år.

  • øge naturlig regeneration ved ikke at tillade husdyr at græsse frit i skoven. Samtidig introduceres dyrkning af andre afgrøder, herunder fodergræsser, i afgrænsede områder af skoven, således at husdyrfoder sikres.

  • undervisning i metoder til, hvordan skoven kan udnyttes på en bæredygtig måde.

  • introduktion af energibesparende komfurer i husholdningerne, som skal mindske forbruget af brænde til madlavning og dermed også efterspørgslen på træ.

  • udvikling af undervisningsprogrammet “Nepals mobile naturskole” for 6000 grundskoleelever i de berørte lokalområder. Eleverne undervises i skovbrug, miljø- og klimaproblematikker, bæredygtighed og biodiversitet.

  • øge CO2-binding via sikring af den eksisterende binding (ca. 391 ton CO2 per hektar) og bæredygtig administration af skoven, således at nye træer får lov at vokse op, ved kun at høste det nødvendige og det som skoven kan bære.

Første gang dansk skovbrugsvirksomhed crowdfunder

I 1980’erne begyndte Nepenthes (det nuværende Verdens Skove) med stort held at samle penge ind hos private til bevarelse af regnskov på Costa Rica.

Skovdyrkernes nye initiativ med “Nepals skovbørn” er første gang en dansk skovbrugsvirksomhed forsøger sig med denne finansieringsform, såkaldt crowdfunding. Indsamlingen sker på nettet, det vil sige via hjemmeside, mails og sociale medier. Folk bliver opfordret til at overføre deres bidrag – 100, 500 eller 1000 kr. om året – til DFEs konto. DFE administrerer alle midler fra Danmark uden administrationsomkostninger. Der går dog et beløb til honorering af den nepalesiske partners administration og tekniske input til sikring af, at midlerne også sikrer, at bidraget går til skovenes beskyttelse. ”

Projektet er et samarbejde mellem lokalbefolkning, skovdyrkerforeninger, andre lokale organisationer, virksomheder og danske eksperter i skovbrug og bæredygtig udvikling. Særligt samarbejder Danish Forestry Extension (DFE), som er en del af Skovdyrkerne i Danmark, og Wildlife Conservation Nepal (WCN).