Skove kan snart slippe for gebyr til genbrugspladser

De færreste skove afleverer affald til en kommunal genbrugsplads. Så det er godt at et politisk forlig gør det muligt for skove fra 2012 at slippe for at betale gebyr for deres erhvervsaffald.

Mange skovejere fandt det urimeligt da der pr. 1. januar 2010 blev indført et gebyr for erhvervsaffald. Kun de færreste skovejendomme producerer affald der skal afleveres på en genbrugsplads.

Der har hidtil været meget begrænsede muligheder for at få dispensation for betaling af denne erhvervsaffaldsafgift.

Men nu er der gode nyheder: Der er indgået et politisk forlig der ændrer ordningen fra 1. januar 2012. Så skal erhvervsvirksomheder der ønsker at benytte genbrugspladserne tilmelde sig denne ordning. Herefter er det op til den enkelte kommune at finde en betalingsmodel for de tilmeldte virksomheder.

Det politiske forlig er præsenteret med denne pressemeddelelse fra Miljøministeriet:

Pressemeddelelse om den nye ordning

Ny tilmeldeordning for erhvervsaffald på kommunale genbrugspladser er en realitet.

Nu slipper danske virksomheder for at betale for en genbrugsplads, som de ikke anvender. Forligspartierne er blevet enige om en tilmeldeordning for erhvervsaffald på landets kommunale genbrugspladser.

Forligskredsen (S, SF, R, K, V og DF) er i dag blevet enige om, at afskaffe gebyret for brug af genbrugspladser pr. 1. januar 2012. Virksomheder skal fremover aktivt melde sig til hos kommunen for at få lov til at aflevere erhvervsaffald på genbrugspladsen. Grundprincippet er, at forureneren betaler.

– Ingen virksomheder skal fremover betale gebyrer for brug af en genbrugsplads, som de slet ikke anvender. Nu skal virksomheder tilmelde sig for at kunne bruge genbrugspladsen, og det vil afskaffe unødige regninger til små virksomheder og mindske bureaukratiet i kommunerne. Jeg er glad for, at forligskredsen er blevet enige om en ny tilmeldeordning, siger miljøminister Karen Ellemann.

Folketinget indførte 1. januar 2010 “Gebyr for erhvervsaffald” for at give alle små firmaer mulighed for at komme af med affald på deres kommunale genbrugsplads. Denne ordning er blevet kritiseret, siden den blev indført. Fra 1. januar 2012 skal virksomhederne henvende sig til kommunen for at kunne bruge genbrugspladsen.

– Kommunerne kan selv vælge den model, der passer den enkelte kommune bedst. Det kan være abonnementer, klippekort eller betaling efter vægt. Og virksomhederne kan selv vælge, om de vil bruge kommunens genbrugsplads eller en privat affaldsordning. Dermed sikrer vi en fleksibel løsning for både virksomheder og kommuner, siger Karen Ellemann.

Forligskredsen er enig om, at det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem, hvor meget affald virksomhederne afleverer, og det de betaler. Gebyrerne vil fortsat kunne variere fra kommune til kommune afhængigt af serviceniveau og antal tilmeldte virksomheder. Det er op til kommunerne at kontrollere, at de tilmeldte virksomheder ikke afleverer andet og mere, end det, der betales for.

Den nye ordning skal evalueres efter to år. I den forbindelse skal det blandt andet klarlægges, om der er overensstemmelse mellem, hvor meget affald virksomhederne afleverer, og det de betaler.

Forligskredsen, der har indgået den nye aftale, består af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre.

Yderligere oplysninger

  • Steen Gade (SF) tlf. 33 37 44 12
  • Mette Gjerskov (S) tlf. 33 37 40 66
  • Johs. Poulsen (R) tlf. 33 37 47 13
  • Tage Leegaard (K) tlf. 33 37 42 98
  • Eyvind Vesselbo (V) tlf. 33 37 45 55
  • Jørn Dohrmann (DF) tlf. 33 37 51 09