Skovejere får dispensation til at plante polsk stilkeg

Ejere der har fået tilskud til skovrejsning eller foryngelse af nål får nu dispensation til at plante egetræer fra polske agern. Det skyldes en mangel på agern fra de danske skove.

Det næste godt halve år kan danske skovejere få mulighed for at plante egetræer fra polske agern. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har nemlig givet dispensation til at bruge agern af stilkeg fra skovområdet Puszcka Barlinecka i Polen.

Dispensationen er rettet mod skovejere og jordbrugere, der har søgt tilskud til for eksempel at rejse ny skov eller omlægge skovarealer med nåletræ til hjemmehørende træarter som eksempelvis eg.

Når man skal plante eg, kræves det, at man anvender bestemte provenienser – altså træer af særlig og typisk lokal herkomst. Et krav, der altså for en stund lempes en smule på.

Det er en mangel på større planter af stilkeg i de danske skove, der har fået Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning til at åbne op for en dispensation på de polske agern.

Dispensationen er gældende frem til udgangen af maj 2017.