Skovejere skal tro på fremtidig afsætning for at plante

Hvidkilde Gods var vært for Dansk Skovforenings første af tre medlemsmøder her i september med temaet fremtidens træbiomasse. Der har været stor interesse for at deltage i møderne, og alle tre medlemsmøder er fuldt tegnet.

Hvidkilde Gods var vært for Dansk Skovforenings første debatmøde med efterfølgende ekskursion om skovens produktion af biomasse til energi og andre produkter.

Strålende solskin dannede rammen om dagens medlemsmøde på Hvidkilde Gods. Ud over den aktuelle politiske situation og implementering af bæredygtighedskrav for træbiomasse var også fremtidens anvendelse af træbiomasse på dagsordenen.

Signe Munk fra SF og Erling Bonnesen fra Venstre deltog aktivt i debatten. Signe nævnte, at hun ønsker et par ekstra nuancer. Det drejer sig om behovet for lovkrav til bæredygtigheden af biomasse, så vi ikke længere hele tiden skal diskutere hvorvidt træbiomassen er bæredygtigt produceret. Endvidere skal vi se på fremtidens varmeforsyning, hvor biomassen ikke skal være grundlast. Men det er ikke lige i morgen, at vi får vendt det.

Fra højre: Erling Bonnesen (Venstre), Signe Munk (SF) og Jan Søndergaard, direktør i Dansk Skovforening.

Fra højre: Erling Bonnesen (Venstre), Signe Munk (SF) og Jan Søndergaard, direktør i Dansk Skovforening.

Biomasseproduktion er nødvendig for at få økonomi i løvtræskulturer

Ekskursionen bød på en rejse gennem en bøgebevoksnings liv ved at vise forskellig-aldrende bevoksninger opfulgt af en snak om de tyndinger og udrensninger, de har været igennem. Tallene viste tydeligt, at udtag af flis er en vigtig indtægt for at få økonomi i løvtræsbevoksninger.

Det er på Hvidkilde tidligst muligt at hive enkelte andre produkter end flis ud af bøgebevoksningerne efter 40 år. Tidligere var det muligt at afsætte nogle af de senere tyndinger til brænde, men efterspørgslen efter brænde er nu forsvindende lille og der er langt mellem selvskovere nu om dage.

Ekskursion på Hvidkilde Gods.

Afsætning af dansk biomasse

Dagens ekskursion viste tydeligt vigtigheden i, at der er afsætning for den danske biomasse, som jo er et restprodukt af produktionen af kævler til savværkerne. Afsætningen er også vigtig i forhold til skovenes evne til at producere mere træmasse og dermed opsuge mere CO2. Vi så blandt andet hybridlærk anvendt som hurtigtvoksende ammetræ, som blev udtaget til flis.

Politikerne blev sendt hjem med en opfordring til at se værdien i biomassen i den grønne omstilling – både nu i varmeforsyningen men også i fremtiden, hvor træbiomassen vil blive en vigtig brik. Vi opfordrer til, at der udarbejdes en bioøkonomistrategi. Her vil træbiomasse have en central rolle i flere ben dels som komponent i fremtidens brændstof til den tunge transport men ikke mindst som led i produkter, som kan recirkuleres før de i sidste instans indgår i energiforsyningen.