Skovejerne er konfliktløsere

Der er mange forskellige brugere af skovene, og de kan komme i konflikt med hinanden. Og skovgæsternes brug af skovene kan komme i konflikt med hensyn til naturen. Skovejerne har en nøglerolle med hensyn til at begrænse konflikterne. Lederen fra Skoven 11 2019.

Der opstår tit konflikter mellem forskellige brugere af skovene. Foto viser gående og mountainbikere i skoven..

Der opstår tit konflikter mellem forskellige brugere af skovene – fx gående og mountainbikere.

Debattøren Mads Christensen havde under overskriften: ”Jeg er en af dem, der bruger skoven HELT forkert” en illustrativ klumme i Berlingske den 12. oktober 2019 om danskernes brug af skovene.

Ornitologerne i skoven hader løse hunde. Forstadsfruerne på deres dyre Tattersall-klædte heste hader løse hunde. De gamle damer hader løse hunde. De pæne ældre damer hader også hestene. Skovvandrerne hader alle børnefødselsdagene med deres skattejagter. Whiskybælte-løberne i stramme yogapants (mums) hader de gamle koner. De værste er mountainbikerne. Dem hader vi alle.

Klummen illustrerer tydeligt, hvordan synspunkterne kan byttes rundt alt efter hvilken anvendelse af skovene skovgæsten selv praktiserer lige netop i dag. Det kan være noget helt andet i morgen.

Skovenes brugere er nemlig ikke kun orienteringsløbere, hundeluftere, mountainbikeryttere, stille skovgæster eller noget helt femte. Vi er hver især mange forskellige slags brugere af naturen gennem dagen, gennem ugen og gennem året.

Med mellemrum fremføres det i debatten om brugen af skovene at reglerne for offentlighedens færdsel er for indviklede, og at det er årsagen til, at kun de færreste kender reglerne – og derfor ikke kan overholde disse.

Samtidig argumenteres for at vi bør have færre og mere enkle regler, så reglerne bliver lettere at huske. Det skal også efter nogles opfattelse samtidig være muligt at have ret til andet og mere end det, der i dag kun er tilladt efter aftale med skovejeren.

Der er enighed om at reglerne for adgangen til skovene og naturen skal være enkle og klare. Det er de heldigvis også i dag. Vanskeligheden opstår når reglerne skal afbalancere den mangfoldige anvendelse af naturen med hensynene til skovenes naturkvalitet, produktion, hensynene til andre skovgæster og skovenes ejere.

Den øgede interesse for skovene og danskernes øgede brug af skovene på nye måder og i nye former giver samlet set et endnu større behov for gensidig hensyntagen, koordinering af aktiviteter og konflikthåndtering. Vi oplever at konflikterne og sammenstødene bliver hyppigere fordi hensynene er modstridende, og det øger behovet for at kunne adskille aktiviteter i tid og rum.

Når der fx er et krav om, at skovejeren skal give tilladelse til at afholde særlige arrangementer før de annonceres offentligt, så er det i praksis et hensyn til arrangører og deltagere i aktiviteterne. Det vil ødelægge oplevelsen for alle, hvis et andet, større arrangement finder sted på samme tid og sted.

Skovejeren har mulighed for gennem tilladelsesordningen at placere den organiserede færdsel på steder og tidspunkter hvor fx ikke andre samtidig gennemfører andre aktiviteter eller særlig sårbar natur har behov for beskyttelse. Resultatet er færre konflikter.

Oplysning om hvordan friluftslivet påvirker skovene og andres brug af skovene er et vigtigt element i at opnå en forståelse hos brugerne for reglernes fornuft og nødvendigheden af at tage hensyn. Nødvendigheden øges i takt med udviklingen i skovgæsternes meget forskelligartede ønsker til deres friluftsforbrug. Forståelse er et stærkt grundlag for en adfærdsændring.

Klare og fornuftige regler for danskernes brug af skovene kombineret med en forståelse hos brugerne for nødvendigheden af hensynsfuld adfærd er en forudsætning for at konfliktniveauet i skovene ikke øges, så både skovens gæster og skovejere sikres gode forhold.

Skovejerne har en nøglerolle, og jo bedre samarbejde mellem ejerne og omverdenen, jo bedre naturoplevelser kan gæsterne få. Det giver danskerne gode muligheder for gode naturoplevelser – også for skovgæsten der bruger skoven ”HELT forkert”.

Læs også

I vores nyhed ”Sæt farten ned – vi ved, hvor du bor” har vi beskrevet behovet for nye løsninger og regler, som er nødvendige med skovgæsternes nye anvendelser af skovene.

Og læs om adgangsreglerne for skov.