Skovejerne ønsker den mest optimale afsætning for deres produkter

Skovejeren vil til enhver tid afsætte sit træ til dem der vil betale mest. Men selvom prisen på konstruktionstræ typisk er mere end dobbelt så høj som for flis, er der ikke altid købere til det.

TV2 er i dag (11. sep 2019) ude med en påstand om at træ egnet til konstruktionstræ bliver brugt til flisproduktion. I Danmark betales skovejeren omkring:

  • 450 kr. pr. m3 rødgran til konstruktionstræ
  • 300 kr. pr. m3 for rødgran til emballage
  • 240 kr. pr. m3 for rundt træ til energi
  • Under 200 kr. pr. m3 på flis

Incitamentet til at sælge træet til andet end flis er derfor højt hos den enkelte skovejer. Findes der købere til tømmeret, vil det give et stort økonomisk tab til skovejeren at sælge træet til afbrænding i energisektoren.

Andre faktorer der afgør hvor træet ender

Der kan dog være andre faktorer, der spiller ind ved det enkelte salg. Er der eksempelvis tale om meget små partier træ, kan det ikke altid betale sig at opdele partiet i mange fraktioner til forskellige købere. De enkelte mængder bliver for små til at køberne er interesseret.

Transportomkostningerne ligger hos køberen, og ligger køber langt fra skoven, kan det også spille ind på, hvilke sortimenter køberen er interesseret i at købe. Der kan ligeledes være perioder, hvor der ikke er afsætning for et bestemt type produkt, og skovejeren bliver derfor nødt til at sælge sin vare til en lavere pris og til et andet formål, end det der normalt ville være optimalt.

Incitamentet for en skovejer til kun at dyrke sin skov med det ene formål at lave flis er derfor ikke eksisterende. Produktionen af højværditræ er målet, og flisen er restproduktet. Et restprodukt, der er med til at fortrænge kul og olie fra vores energiforsyning.

I Danmark betales der omkring 450 kr. pr. m3 rødgran til konstruktionstræ, mens prisen på flis typisk vil være under 200 kr. pr. m3. Der er ingen skovejer, der ønsker kun at sælge sit træ til #flis.

I Danmark betales der omkring 450 kr. pr. m3 rødgran til konstruktionstræ, mens prisen på flis typisk vil være under 200 kr. pr. m3. Der er ingen skovejer, der ønsker kun at sælge sit træ til flis.