Skovejerne ønsker frivillig betalingsordning for telte

Hvis danskerne skal have mulighed for at slå telt op i private skove, skal ordningen være frivillig at deltage i for de private skovejere. Det var hovedbudskabet fra Dansk Skovforening, da foreningen mødtes med miljøminister Lea Wermelin den 14. januar 2021.

Hvis danskerne skal have mulighed for at slå telt op i private skove, skal ordningen være frivillig at deltage i for de private skovejere.

Det var hovedbudskabet til miljøminister Lea Wermelin, da Dansk Skovforening den 14. januar 2021 mødtes med ministeren for at diskutere muligheden for en eventuel teltningsordning.  På baggrund af en medlemsundersøgelse med mere end 200 besvarelser fra skovejerne kunne Dansk Skovforening fortælle ministeren, hvilke ønsker skovejerne har til en eventuel ordning, hvor private skovejere stiller skov til rådighed for danskernes telte:

  • Der skal være et online bookingsystem, som kobles sammen med en mulighed for at opkræve betaling
  • Skovejere skal kunne melde sig til på en portal, hvor det er tydeligt, at skoven er privat
  • Ordningen skal være frivillig, og det skal være enkelt at udtræde af ordningen igen

På mødet med miljøminister Lea Wermelin uddybede Dansk Skovforening samtidigt hovedpunkterne i medlemsundersøgelsen, hvor skovejerne også havde besvaret spørgsmål om skovgæsternes brug af skovene i sommeren 2020, deres holdning til de gældende adgangsregler og hvordan reglerne fungerer i praksis.

Lea Wermelin kvitterede for det store arbejde med at kortlægge konsekvenserne af sommerens øgede brug af de private skove. Det blev aftalt, at Dansk Skovforening i samarbejde med ministeriet konkretiserer indholdet af en forsøgsordning yderligere.

Miljøministeren afsluttede mødet med at efterlyse Dansk Skovforenings forslag til, hvordan der kan skaffes mere certificeret træ fra de private skove. Der bliver brug for mere træ i den grønne omstilling blandt andet i byggeriet, hvor træ kan træde i stedet for andre mere CO2-belastede materialer. Behovet for mere træ aktualiseres yderligere af, at flere arealer i de statslige skove udlægges til urørt skov, og dermed tages ud af skovdriften. Dansk Skovforening vil nu samle forslag til ministeren.