Skoven i Skolen holder flyttedag

Fra den 1. januar 2017 flytter Skoven i Skolen til Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling på Skovskolen i Nødebo

Fra den 1. januar 2017 flytter Skoven i Skolen til Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling på Skovskolen i Nødebo. Hermed kommer det succesfulde projekt tættere på fremtidens kompetencecenter for viden og udvikling inden for formidling, forskning, uddannelse, læring og sundhed i naturen.

Siden Skoven i Skolen blev etableret i 1999 har projektet været placeret i Skovforeningen, som har haft ansvaret for drift og udvikling. Skoven i Skolen er stiftet af Skovforeningen, Friluftsrådet, Naturstyrelsen, Undervisningsministeriet og Træ.dk. Der samarbejdes med mange yderligere parter. Arbejdet er finansieret af private og offentlige fonde.

Formålet med Skoven i Skolen er at ruste lærere til selvstændigt at flytte undervisningen ud i alle fag og på alle klassetrin – især i skoven, men også i mange andre natur- og kulturrum. Skoven i Skolen var med til at introducere udeskole begrebet i Danmark og har understøttet udviklingen ved at motivere politikere til at implementere udeskole i skolereformen.

Skoven i Skolens arbejde har gennem årene været centreret om hjemmesiderne www.skoveniskolen.dk og www.udeskole.dk. De blev slået sammen til et nyt superværktøj i 2014. I øjeblikket bliver Skoven i Skolens hjemmeside besøgt af op til 100.000 unikke brugere pr. måned, og materialer fra siden bliver kopieret og brugt på skoler landet over.

Udviklingen i Skoven i Skolen har overgået alle forventninger, og succesen betyder at projektet skal udvikles i et endnu tættere samarbejde med de største kompetencer inden for området. Med flytningen til Videncentret under Københavns Universitet står Skoven i Skolen centralt også i den fremtidige udvikling af udeundervisningen i skov og natur.

Projektaktiviteterne Skovens Dag og Genplant Planeten vil fortsat blive udviklet og koordineret af Skovforeningen, hvor projektkoordinator Lars Nielsen fortsætter sit job.