Skovene er vigtige for biodiversiteten

Statsministeren præsenterede i dag regeringens ønsker til en ny ambitiøs natur- og biodiversitetspakke. Skovene spiller en nøglerolle og det er helt essentielt at finde de gode løsninger på hvordan biodiversitet kan integreres i produktionsskoven.

I dag skød statsminister Mette Frederiksen sammen med miljøminister Lea Wermelin arbejdet med en natur- og biodiversitetspakke i gang ved et opstartsmøde på Marienborg.

Dansk Skovforening var inviteret med og formand Peter Arnold Busck deltog i opstartsmødet.

Skovene spiller nøglerolle

Skovene i Danmark er vigtige for biodiversiteten og Dansk Skovforening ser derfor frem til arbejdet med en natur- og biodiversitetspakke. Vi ser frem til en dialog så vi kan finde løsninger der kan skabe endnu mere biodiversitet i skovene.

Vidensgrundlaget om hvilke naturværdier der allerede findes i de danske skove er mangelfuldt og det er nødvendigt at dette opdateres for at få det bedste grundlag og en såkaldt baseline for at beslutte tiltag og lave aftaler med de private skovejere.

De bæredygtigt drevne skove har en kæmpe værdi for samfundet med alle de mange andre goder de samtidig leverer som fx rent vand, optag af CO2, oplevelser m.m. Derfor er det helt essentielt at finde løsninger der kan give et løft til biodiversiteten i produktionsskoven. Der er brug for at få samlet den tilgængelige viden fra udlandet og få sat gang i dansk forskning om konkrete indsatser, effekter, der kan fremme og integrere udvikling af biodiversiteten i de drevne skove.

Når det på baggrund af det oplyste grundlag besluttes hvilke indsatser der implementeres skal det ske på et oplyst grundlag og det uanset om det er urørt skov eller andre særlige tiltag i den drevne skov. Målet med indsatsen skal være klart beskrevet og det skal beskrives hvilken effekt indsatsen forventes at have på kort og lang sigt og hvornår målet forventes opnået. Og endelig hvis indsatserne ikke har den forventede effekt så skal det kunne laves om.

Sikring af biodiversitet i de private skove skal ske i samarbejde med skovejerne baseret på frivillighed og mod kompensation. Det skaber motivation, engagement, viden og ansvarsfølelse hos ejeren, men vigtigst af alt så skaber det tillid til omverdenen og vilje til langsigtet sikring af de naturværdier som skovejerne selv har været med til at skabe.

Anbefalinger fra Dansk Skovforening

Dansk Skovforening havde derfor fire konkrete anbefalinger med til de to ministre:

  • Vidensgrundlaget om hvilke naturværdier der allerede findes i skoven skal opdateres og vi anbefaler at der gennemføres en kortlægning af de naturmæssigt særligt værdifulde skove på de private arealer. En kortlægning der allerede er gennemført på offentlige arealer.
  • Indsaml den tilgængelige viden fra udlandet om hvordan biodiversitet kan fremmes og integreres i de drevne skove og afsæt penge til dansk forskning på området.
  • Lav positive incitamenter der motiverer skovejerne til at indgå aftaler om sikring og fremme af biodiversitet i skovene.
  • Lav klare mål for de indsatser der besluttes og beskriv den forventede effekt og hvornår målet forventes opnået.