Skovene glemt igen ved udmøntningen af Landdistriktsprogrammet?

Direktoratet for FødevareErhverv har tilsyneladende ikke skovene med i deres udkast til udmøntning af Landdistriktsprogrammet. Skovforeningen følger op overfor ministeren og embedsværket.

Direktoratet for FødevareErhverv har sendt et udkast til bekendtgørelse i høring. Det drejer sig om tilskud til natur- og miljøprojekter under Landdistriktsprogrammet. Det er hér mange af skovbrugsordningerne skulle indgå. Vi kan dog ikke se, at bekendtgørelsen rummer de muligheder. Skovene er ude, hvis bekendtgørelsen gennemføres i den form, den var sendt i høring.

I foråret 2007 kæmpede Skovforeningen ellers en hård kamp for at få skovene med både i landdistriktsloven og efterfølgende i Danmarks landdistriktsprogram inden det blev sendt til godkendelse i EU. Det holdt hårdt, men det lykkedes.

Nu er det som om Direktoratet for FødevareErhverv har glemt alt om dét politiske resultat. Det aktuelle høringsudkast rummer slet ikke de muligheder for skovene som både EU og Danmarks overordnede landdistriktsprogram ellers åbnede.

Skovforeningen må anse det for en smutter fra embedsværkets side, og vi regner med at problemet hurtigt kan blive løst af ministeren. Skovforeningen følger op på sagen overfor Ministeren og Direktoratet for FødevareErhverv.