Skovene i skattereformen

Regeringens forhandlingsoplæg til en skattereform indeholder ikke øget skat på arv, jord og formue. Men der bliver ikke i denne omgang gjort noget ved de dybe problemer som skovene allerede bliver påført af skatterne på især arv og jord.

Skattereformen er ved at tegne sig, og det gælder også beskatningen af skovene i de kommende år.

Mange skovejendomme har frygtet højere skat på arv, jord og formue. Heldigvis indeholder Regeringens forhandlingsoplæg til en skattereform ikke skærpelser, men undervejs har politikere og ministre uden skyldig hensyntagen til erhverv med store anlægsaktiver og beskedne økonomiske driftsresultater foreslået at forhøje skatten for virksomheder.

Desværre gør forslaget til skattereform ikke noget for de dybe problemer som skovene allerede bliver påført af skatterne på især arv og jord.

Skatternes skader på skovene

Skovene rammes særligt hårdt af arve- og jordskatterne fordi de skal betales uanset om virksomheden har overskud eller ej. Derfor skal skovene ofte betale mere end 100 % af deres indkomst i skat. Det trækker kapital ud af virksomhederne og skader den langsigtede skovdrift og udviklingen af naturværdier.

Problemet forstærkes af at et meget lille antal skove sælges til priser der er langt højere end skovenes årlige indtægter kan forrente. Disse få handlers høje priser sætter niveauet for beskatningen af alle Danmarks skove og presser dermed afkastkravet til skovene urimeligt op. Og skatten forringer dansk skovbrugs konkurrencevilkår overfor fx svensk og tysk skovbrug hvor politikerne har indset de negative konsekvenser og derfor i praksis afskaffet skatterne for skovene.

Den høje beskatning i Danmark modvirker investeringer skovenes træproduktion og naturværdier og dermed skovenes beskæftigelse og udvikling. Faglig viden om bæredygtig drift af Danmarks skove siver bort i disse år.

Det forringer skovbrugets muligheder for at levere de ydelser som samfundet efterspørger.

Skovforeningens strategi

Skovforeningen prioriterer det højt at få afskaffet eller sænket de skatter der udhuler skovbrugets kapitalgrundlag og forringer konkurrenceevnen.

Det er svært i en tid hvor stort set alle politikere prioriterer at gøre Danmark konkurrencedygtigt ved at sænke skatten på arbejde. Højere skat på arv, jord og formue er stadig reelle risici i de kommende år.

Ikke desto mindre vil vi holde politikerne fast på den brede enighed om at dansk skovbrug skal være økonomisk bæredygtigt, og vi vil dokumentere at skatten på skov i Danmark forhindrer bæredygtighed.

Skovpolitisk Udvalg anbefalede i 2011 en analyse af sammenhængen mellem beskatningen af skov og konsekvenserne for skovdriften. Skovforeningen arbejder for at dette arbejde sættes i gang straks.

Vores langsigtede mål er at få fjernet både arve- og jordskatten på skov til gavn for opbygningen af produktive skove med stort naturindhold.