Skovene kan ikke forsikre sig mod økonomiske tab ved stormfald

Skovforeningen forhandler i øjeblikket med 4 selskaber, 2 danske og 2 udenlandske, og vi håber stadig at det lykkes at etablere en generel mulighed for danske skove for at tegne en tabsforsikring for stormfald.

Fra 2001 til 2006 kunne danske skovejendomme tegne en forsikring mod økonomiske tab ved stormfald. Ordningen var 5-årig og skulle genforhandles i 2005. Men samtidig blev de danske skove ramt af et stort stormfald. Det øgede præmiekravet så meget at en gentegning af forsikringen blev umulig.

Det er vigtigt at skovene har muligheden for at tegne en tabsforsikring mod stormfald. Skovforeningen har derfor forhandlet med mange forsikringsselskaber i både ind- og udland for at etablere en tabsforsikring som det kendes i vore nabolande. Forhandlingerne har desværre endnu ikke ført til et resultat.

Imidlertid kan enkeltejendomme opleve at få tilbudt en tabsforsikring fra de udenlandske selskaber som Skovforeningen forhandler med. Men det betyder ikke at disse udenlandske selskaber kan tilbyde en ordning der gælder hele Danmark.

Det skyldes at selskabet i givet fald skal etablere en komplet risikovurdering ned på postnummerniveau for hele Danmark for at kunne genforsikre sig. Det er så stort et arbejde at det oftest vil udelukke interessen fra de udenlandske selskaber. Sådan en risikovurdering kræves ikke hvis der kun er tale om enkeltejendomme hvor risikobilledet ikke afviger væsentligt fra skovene i selskabets hjemland. Så kan den danske skov indgå i selskabets normale portefølje.

Skovforeningen forhandler i øjeblikket med 4 selskaber, 2 danske og 2 udenlandske, og vi håber stadig at det lykkes at etablere en generel mulighed for danske skove for at tegne en tabsforsikring for stormfald.