Skovene kommer med i landdistriktsprogrammet

Fødevareministeren har udsendt ændringsforslag til landdistriktsloven. Skovene og skovbruget kommer med alle relevante steder. Skovforeningen er tilfreds. Sagen er dog ikke helt på plads endnu.

Skovene er på vej ind i Danmarks politik for landdistrikterne. Det har været Dansk Skovforenings store ønske i flere år, og vi er glade for at sagen nu tegner godt.

Det vil betyde at skovbruget kan få andel i de 6 milliarder kr (halvdelen betales af EU) som skal skabe mere liv på landet i Danmark frem til 2013.

Lovforslaget er tilbage på sporet

Den politiske hastesag som skabte debat i januar, er landdistriktsloven. Fødevareministeren har nu udsendt ændringsforslag til loven efter møder med Skovforeningen i den seneste måned.

Skovene og skovbruget kommer med alle relevante steder, og Skovforeningen er tilfreds.

Næste opgave: Landdistriktsprogrammet med den praktiske gennemførelse

Sagen er dog ikke på plads endnu.

Regeringen skal nu færdigskrive landdistriktsprogrammet som bestemmer hvordan landdistriktsloven skal gennemføres i praksis.

Det afgørende for om skovene kommer ordentligt med i Danmarks landdistriktspolitik, er hvordan skovbrugets tilskudsordninger skrives ind i landdistriktsprogrammet. Det er nu Fødevareministeriets opgave, og Skovforeningen vil samarbejde om den.

Uheldigt sprog: Skovbrug defineres som ikke-jordbrug

Under den politiske debat om sagen i januar foreslog vi den løsning at man i landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet konsekvent udskiftede ordet ”landbrug” med ”jordbrug”. Det er dog ikke sket.

I stedet har Fødevareministeriet indsat ordene ”jord- og skovbrug” mange steder i forslaget til landdistriktslov. Det betyder at skovbruget ifølge denne lov ikke betragtes som en del af jordbruget. Den sprogbrug er hverken logisk eller hensigtsmæssig: I alle andre sammenhænge og i den almindelige sproglige forståelse betragtes skovbrug som et jordbrugserhverv.

Men lovens uheldige sprogbrug skal ikke overskygge at vi er tilfredse med lovens indhold.