Skovene mistede 100 millioner, men Stormrådet afviser stormfald

Den korte orkan 28. oktober væltede 320.000-350.000 m3 landet over, vurderer Skovforeningen. Stormrådets afvisning af at aktivere forsikring og gentilplantningsordning er truffet på et forkert grundlag.

Den korte orkan 28. oktober væltede 320.000-350.000 m3 træ landet over, vurderer Dansk Skovforening på baggrund af tilbagemeldinger fra landets skovkredse. Der er dog mange spredte fald som gør det vanskeligt at skønne stormfaldets mængder nøjagtigt.

Fynske skovkreds melder om ca. 130.000 m3 stormfældet træ.

Sydlige Jyllands skovkreds melder om ca. 120.000 m3 stormfældet træ.

Skovenes økonomiske tab skønnes til 100 millioner kr.

Stormfaldet er karakteriseret ved meget spredt fald og med op til 75% knækkede træer. Både løv- og nåletræer er ramt, og der er også mange knækkede løvtræer.

Det betyder at det økonomiske tab er meget stort i forhold til mængden af væltet træ. Også de knækkede træer ødelagte, og de spredte fald kræver mange maskintimer pr. m3.

Skovforeningen skønner at skovenes samlede tab ved dette stormfald udgør i størrelsesordenen 100 millioner kr.

Stormrådet afviser at aktivere forsikring og gentilplantningsordning

Stormrådet har nu i en pressemeddelelse begrundet sin beslutning om ikke at aktivere stormfaldsordningen med basisforsikring og tilskud til gentilplantning efter stormfaldet 28. oktober:

Stormen den 28. oktober 2013 betød, at der i visse dele af landet væltede en del træer. Værst gik det ud over det sydøstlige Sønderjylland, hvor ca. 80.000 m3 nåletræer væltede eller knækkede. For landsdelen som sådan (Sydjylland) var der dog ikke tale om så store mængder væltede træer, at stormfaldsordningen kan aktiveres.
Betingelsen om, at der skal være tale om mindst 1 års hugst i den pågældende landsdel er efter Naturstyrelsens opfattelse langt fra nået. Dette har Stormrådet taget til efterretning. Det betyder, at man ikke kan søge om tilskud til oprydning og gentilplantning fra Stormrådet.

Skovforeningen protesterer imod Stormrådets forkerte afgørelse

Når Stormrådet refererer til 80.000 m3 væltet eller knækket træ i det sydøstlige Sønderjylland, er det en åbenlys undervurdering af de skader der er sket i landsdelens skove. Den mængde svarer alene til stormfaldet i statens egne skove.

Der er ingen tvivl om at der i områder er faldet mere end 1 års normalhugst. Det er op til Stormrådet at vurdere hvilke landsdele der opfylder det kriterium. Stormfaldsloven siger nemlig ikke præcist hvor stort et landområde skal være for at udgøre en landsdel i lovens forstand.

Med de registrerede vindstyrker den 28. oktober og med betydelige landområder ramt af et stormfald der udgør mere end 1 års normalhugst, mener Skovforeningen at betingelserne for at aktivere basisforsikring og tilskud til gentilplantning er opfyldt. Derfor søger vi at få Stormrådet til at ændre sin beslutning på det grundlag.

Hvis Stormrådet ændrer sin beslutning, vil det fremme genrejsningen af robuste skove i Danmark, sådan som det er formålet med stormfaldsloven.

Skovforeningen ønsker den geografiske betingelse fjernet fra stormfaldsloven

Desuden går Skovforeningen til Folketinget for at få ændret den regel i stormfaldsloven der kræver at der i en “landsdel” er faldet mere end 1 års normalhugst hvis stormfaldsordningen skal aktiveres. Begrebet “landsdel” er uklart, og det aktuelle stormfald viser tydeligt at skove kan være katastrofalt hårdt ramt selv om det samlede stormfald i et større geografisk område ikke overstiger et års normalhugst.

Det er meningsløst at ramte skove derved bliver afskåret fra både forsikringsdækning fra egen tegnet forsikring og fra gentilplantningsordningen.

Den geografiske betingelse må fjernes fra stormfaldsloven. En mere rimelig og logisk betingelse kunne fx være baseret på meteorologiske data for området.