Skovene skal have et nyt vurderingssystem

Skovforeningen har mødt Skatteministeriet som skal udvikle et nyt vurderingssystem for fast ejendom. Der har været store problemer med vurderingerne af skov, og ministeriet er indstillet på at samarbejde med Skovforeningen om et nyt og bedre system.

Skovforeningen har mødt Skatteministeriet som arbejder med at udvikle et nyt vurderingssystem for alle landets faste ejendomme. Vi orienterede om det nuværende systems væsentlige problemer. Ministeriet var i vid udstrækning enig med Skovforeningen, og vi drøftede mulighederne og problemerne i et nyt vurderingssystem for skovene.

Ministeriet ønsker at holde flere møder med Skovforeningen om sagen.

Ministeriets ambition med det nye vurderingssystem er:

  • At genskabe tilliden til ejendomsvurderingssystemet
  • At ejerne kan genkende deres ejendom i vurderingerne
  • At sikre ensartede vurderingsniveauer for – i øvrigt ens – ejendomme
  • At sikre, at vurderingerne relaterer sig til virkeligheden og de forventelige handelsværdier
  • At sikre gennemsigtighed.

Der vil fortsat være behov for, at skovejerne indsender oplysninger til SKAT som grundlag for fremtidens ejendomsvurderinger. Ministeriet og Skovforeningen vil sammen søge at udarbejde et skema, som dels kan give grundlaget for vurderingerne, dels være til at administrere for skovejerne.

 

Driftsøkonomisk grundværdibegreb

Skovforeningen har i mange år argumenteret for at skovenes grundværdier ikke lovligt kan indeholde elementer af herlighedsværdi. Det har SKAT aldrig accepteret, men Skatteministeriet er helt åben over for at fastsætte rent driftsøkonomiske grundværdier. De skattemæssige konsekvenser heraf må diskuteres andetsteds. Det er positivt, hvis der med et nyt vurderingssystem kan blive gjort op med dette mangeårige problem.

Skovforeningen vil fortsat arbejde tæt sammen med Skatteministeriet for at få etableret et nyt og mere retfærdigt vurderingssystem for skovene –  og med så få administrative problemer som muligt.

 

Hvornår mærker skovejerne effekten af den nye vurdering?

De nye vurderinger for skovene får status pr. 1. oktober 2018.

Offentliggørelsen vil ske mellem 1. marts og 1. juli 2019.

For generationsskifter finder de nye vurderinger anvendelse fra de er meddelt ejeren.

I ejendomsskattemæssig sammenhæng vil de nye vurderinger først vil blive anvendt i 2020.