Skovene skal have ledere og forskere til fremtiden

Skovforeningen og Skov&Landskab vil igangsætte fælles 3-årigt projekt om styrket faglighed i skovbrugsuddannelserne.

Skovforeningens generalforsamling opfordrede i 2010 til en styrket indsats for at sikre at der også er kvalificerede ledere til skovbruget i fremtiden.

Sagen har været debatteret her i Skoven og i arbejdsgrupper med folk fra skovbruget og undervisningen. Det har ført til forslag om:

  • Styrket faglighed i uddannelserne over for de private skoves behov
  • Bedre kontakt mellem skovbruget og de studerende under studiet
  • Styrket profilering af skovbruget som en attraktiv arbejdsplads.

Et konkret resultat er et oplæg til et fælles 3-årigt projekt mellem Skov & Landskab og det private skovbrug. Projektet er beskrevet i Skoven 12/2011.

HedeDanmark og Skovdyrkerforeningerne bidrager betydeligt til finansieringen, og Skovforeningen deltager i mere beskedent omfang økonomisk. Det bliver også nødvendigt med bidrag fra skovbrugets fonde og også gerne private skovejere. Skovene kan også bidrage ved at tilbyde værtskaber og anden deltagelse i de aktiviteter som sættes i gang i de kommende år.

Vi glæder os til hurtigt at komme i gang med dette vigtige samarbejde med uddannelsesinstitutionerne for at sikre handlekraftige og fagligt kompetente ledere til udviklingen af fremtidens skove. Det har både skovene, skovejerne og samfundet brug for.

Samtidig meddeler Københavns Universitet at man vil fusionere det biovidenskabelige fakultet LIFE med det naturvidenskabelige fakultet i 2012.

LIFE er et af Europas førende universitetsmiljøer inden for blandt andet naturressourcer. Gennem tidligere fusioner med andre uddannelsesinstitutioner er det lykkedes at videreføre et forsknings- og uddannelsesmiljø af høj international klasse inden for skovbrug.

For skovbruget er det afgørende at dette forskningsmiljø fastholdes og udvikles. Der skal fortsat være kompetente professionsbachelorer og kandidater på masterniveau til arbejdet i skovene, myndighederne og forskningen. Det kræver skovbrugsfaglig dybde og specielt et erhvervsrettet og forretningsorienteret fokus for fremtidens driftsledere i skovbruget.

I forhold til andre forsknings- og uddannelsesområder er der få medarbejdere og studerende inden for skovbrug. Netop derfor skal universitetet holde fokus på skovbruget så uddannelsernes kvalitet ikke forringes i jagten på rationaliseringer. Universitetet har pligt til at fastholde skovbrugsforskningens og –undervisningens høje kvalitet.

Globalt har skovbruget et enormt ansvar for at bidrage til samfundets klimatilpasning med en større produktion af verdens mest miljøvenlige råstof, uden at det går ud over biodiversiteten og skovenes mange andre værdier.

Vi håber at Københavns Universitets ledelse vil sikre et tæt samarbejde med skovbruget, kvalificeret myndighedsbetjening og anvendelsesorienteret forskning. Det har været afgørende for den hidtidige succes for universitetet med at skabe skovforskning i international klasse.