Skovene skal spille en større rolle i CO2-optaget

Danmark når ikke klimamålsætningen udelukkende ved at begrænse udslippet af skadelige klimagasser. Det er nødvendigt også optage og lagre atmosfærisk CO2 for at Danmark kan nå sine klimamål om netto nulmission senest i 2050. Derfor havde Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt inviteret en lang række eksperter og interesseorganisationer til at deltage i et møde for at diskutere potentialet i CO2-optag og –lagring blandet andet i skovene.

Stort potentiale i skovene

Jan Søndergaard deltog fra Dansk Skovforening og var med til at pege på de anbefalinger, som sidst på dagen blev afleveret til ministeren.

Det er godt at det endeligt er blevet erkendt at netop skovene har de største og billigste muligheder for at optage og lagre CO2. Jeg er særligt glad for at skovene samtidig kan levere meget mere miljøvenligt træ, som verden har brug for i den grønne omstilling af samfundet.

— Jan Søndergaard 

Direkte adspurgt om hvordan regeringen arbejder for at skovene kommer til at spille en rolle i CO2-optaget svarede Lars Chr. Lilleholt til Altinget.dk, at han sammen med Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen vil se på at finde de rigtige løsninger for at skovene og landbruget kan spille en større rolle i CO2-optaget.

Læs mere om skov og klima og hvordan skoven kan bidrage til øget optag og lagring af CO2.

Se og hent flere budskaber som dette og del dem på sociale medier.