Skovene slap nådigt gennem stormen 10. januar

Stormen gav skader på rande, enkelttræer og spredt fald, men intet alvorligt. Også Sverige slap billigt. Skovforeningen har gentaget anmodningen til Erhvervs- og vækstministeren om ændringer i stormfaldsloven.

Stormen lørdag 10. januar var meget kraftig og skete på et tidspunkt hvor risikoen for stormfald var meget stor på grund af opblødt jord.
 
Men efter at have fået tilbagemeldinger fra hele landet kan vi heldigvis konstatere at der ikke har været stormfald af betydning. Der er overalt tale om enkelttræer, blottede rande og spredt fald, men intet alvorligt.
 
Det er en stor lettelse for både skovene og Skovforeningen da der er så store økonomiske konsekvenser af et stormfald.

I Sverige er der i området øst og nordøst for Göteborg faldet cirka 3 millioner m3. Det giver ikke anledning til bekymring hverken i Sverige eller på træmarkedet.

Skovforeningen fastholder ønske over for ministeren om lovændringer

Men stormfald vil under alle omstændigheder være et alvorligt problem skovene i fremtiden, og Skovforeningen har et stærkt ønske om at få ændret stormfaldsloven.

Vi har i oktober 2014 bedt Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen om et møde og om at stormfaldsloven ændres på flere punkter. Blandt andet:
  • Klare definitioner af ordene “landsdel” og “område”
  • Ensretning af tilskudsordning og forsikringsbetingelser
  • Åbning for tilmelding af yderligere skove til ordningen
  • Lettere og bedre administration.
Vi har efter den nye storm skrevet igen og gentaget anmodningen.