Skovenes økonomi: Minus 900 kr. pr. hektar i 2009

Nu foreligger Dansk Skovforenings statistik over de private skoves regnskaber for 2009, og på den baggrund kan vi vurdere skovenes samlede økonomi i 2009: Et underskud omkring 900 kr. pr. hektar.

De private skove fik i 2009 et underskud på 900 kr./ha i gennemsnit.

For en gennemsnitlig hektar privat skov var indtægterne og udgifterne således:

Figuren viser en modelberegning baseret på:

  • Resultater fra regnskabsoversigten 2009.
  • At modelejendommen er belånt med 50% af den offentlige vurdering og at lånet er optaget som en kombination af flexlån og fastforrentet 5% lån (niveauet i 2009).
  • Skovejerens eget arbejde med skoven aflønnes med 0 kr.

Regnskabsoversigten for private skove 2009

Regnskabsoversigten viser disse gennemsnitstal for 2009:

Traditionel skovdrift (træproduktion og juletræer og pyntegrønt) -76 kr./ha
Andre indtægter (herunder jagtleje) 885 kr./ha
Samlet resultat af skovdriften før rentebetaling 809 kr./ha

Resultaterne er en tilbagegang i forhold til 2008 hvor den traditionelle skovdrift gav et overskud på 137 kr./ha og hvor det samlede resultat var 1055 kr./ha. Det var dog en ventet udvikling på grund af den generelle finansielle krise.

2009 var præget af lav skovningsaktivitet, cirka 10% lavere end i 2008.

Køb regnskabsoversigten 

“Regnskabsoversigt for privatskovbruget 2009” er netop udgivet og kan købes i Dansk Skovforening. Prisen er 150 kr. + moms for medlemmer og 300 kr. + moms for ikke-medlemmer.

Bestilling sendes til info@skovforeningen.dk.