Skovenes risici ved mindsket vedligeholdelse af vandløb

Skovforeningens har afgivet høringssvar om vandplanerne hvor vi påpeger generelle risici for skove ved mindsket vedligeholdelse af vandløb.

Skovforeningen har givet høringssvar om vandplanerne  (PDF-fil).

Vi har ikke kommenteret de enkelte planer, men har påpeget generelle risici for skove ved mindsket vedligeholdelse af vandløb:

  • Nedsat vækst og øget risiko for døde træer og bevoksninger.
  • Nedsat stabilitet og øget risiko for sygdomme og stormfald.
  • Tab af naturværdier når bevoksningens nedsatte stabilitet og vitalitet ikke er led i en målrettet og planlagt naturindsats.
  • Forringet økonomi i skovene. Tabet skal erstattes i medfør af reglerne om Natura 2000-beskyttelse.