Skovens Dag slutter af på toppen

Dansk Skovforening har besluttet ikke at videreføre Skovens Dag i den nuværende form. Det kræver tid og penge, og det har ikke været muligt at skaffe de eksterne midler som er nødvendige. I de seneste seks år er der udviklet et nyt koncept med vejledning til arrangørerne, lavet landsdækkende og lokal markedsføring, blandt andet gennem en fælles plakat og sociale medier, afholdt en fotokonkurrence og gennemført en skovquiz.

På årets generalforsamling blev det meddelt, at det er besluttet ikke at videreføre projektet Skovens Dag. I hvert fald ikke i den nuværende form.

Årets vinderbillede i Skovens Dags fotokonkurrence blev taget af Bo Jacobsen under arrangementet på Det Grønne Museum.

Startede for 24 år siden

Skovens Dag startede tilbage i 1994 og har været afholdt næsten hvert år siden da. Konceptet er blevet udviklet og ændret over årene.

Skovens Dag startede som et initiativ, hvor statens skove inviterede befolkningen på anderledes oplevelser i skoven. Allerede i 1997 blev Dansk Skovforening engageret, og i en del år var Skovens Dag et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening.

Nye tiltag de seneste seks år

De seneste seks år har Dansk Skovforening stået alene med afholdelsen af Skovens Dag. Desuden er der udviklet en række nye tiltag gennem finansiering af Nordea-fonden, som har bidraget med godt en halv million om året.

Der er herunder udviklet en håndbog til arrangørerne, som giver gode ideer og vejledning til afholdelse af et arrangement.

Der er lavet en hjemmeside med et kortmodul, hvor skovgæsterne kan læse om arrangementerne. Hjemmesiden giver samtidig grundlag for en fælles markedsføring. Der er også blevet oprettet en Facebookside, der har ca. 7.750 følgere.

De seneste tre år er der hvert år:

  • Udarbejdet en plakat, som kan anvendes til markedsføring af de enkelte arrangementer; den er udsendt gratis.
  • Afholdt en fotokonkurrence med tre fine præmier.
  • Gennemført en skovquiz på 10 spørgsmål, som knytter sig til årets tema. Der er uddelt præmier udtrukket blandt deltagere med de rigtige svar.
  • Foretaget lokal og landsdækkende markedsføring af årets arrangementer, både via pressen og sociale medier.

I år kulminerede projektet med en ekstra satsning, hvor skovens historie var tema. Der indgik 5 temaarrangementer med hver deres historiske vinkel, placeret forskellige steder i landet. Det gav god medieomtale.

Der har gennemsnitligt de seneste tre år været mere end 20.000 besøgende til de ca. 80 årlige Skovens Dag-arrangementer.

Tid til efterrationalisering

Vi har de seneste tre år forsøgt med yderligere initiativer og markedsføring for at skabe mere opmærksomhed og øge antallet af skovgæster, der benytter sig af de mange tilbud.

Vi kan dog konstatere, at succesen på dagen afhænger enormt af vejret, en faktor vi ikke selv er herre over.

Der har altid været en mangfoldighed af arrangementer, hvor der både har været plads til den stille vandretur med skovejeren og de mere actionprægede arrangementer. Alligevel bliver en succesparameter hurtigt antal deltagere.

Erfaringerne viser at der skal særlige og specielle arrangementer til for at tiltrække mange besøgende. Alternativt skal der gennemføres et væsentligt højere antal mindre arrangementer.

Der ligger et stort arbejde i at få arrangementer i kalenderen, nok større end de fleste umiddelbart forestiller sig. Samtidig udgør den fælles markedsføring med konkurrencer, plakat og udvikling af andet materiale en omkostning både i tid og penge.

Afholdelsen af Skovens Dag kræver finansiering udefra, da det ikke er muligt at finansiere arrangementerne med foreningens kontingentmidler.

Det er ikke kun i vores sekretariat det tager tid og koster penge. Gennemførelse af Skovens Dag kræver hvert år engagement fra en lang række skovejere, forvaltere og frivillige foreninger. Men også lokalt er tiden knap, og det kan være svært at presse et arrangement ind på en bestemt dato.

Skovens Dag i nye klæder?

Vi beklager beslutningen om at stoppe med Skovens Dag.

Formålet med projektet har gennem årene været mere eller mindre det samme, nemlig at styrke formidlingen om skov og skovbrug til danskerne.

På den måde har vi forsøgt at:

  • skabe forståelse for skovdrift,
  • øge danskernes glæde ved at bruge skoven, og
  • skabe dialog mellem danskerne og skovbruget.

Der ligger forsat en opgave i at formidle viden og skov og skovdrift til danskerne. Det er imidlertid svært og tidskrævende at skaffe finansiering til at fortsætte Skoves Dag i den form, den har haft hidtil.

Derfor er det besluttet ikke at fortsætte aktiviteten i den nuværende form.

Er du en af dem der synes det er ærgerligt at Skovens Dag stopper, og har du en god ide til afholdelse af Skovens Dag på en ny måde og forslag til finansiering? Så hører vi gerne fra dig.

Årets fem tema-arrangementer

Hjerl Hede Museum (Hedeskovbrug)
Kontrasten mellem det gamle skovbrugs håndværk og nutidens skovningsmaskiner. Fortællingen om (nåletræ)skovbrugets historie.

Moesgård Skove (fortidsminder)
Fokus på fortidsminder i “Oldtidsskoven” som gravhøje, oldtidsmarker, hulveje, volde og diger i den næsten vilde skov. Guidet tur ind i skoven langs Giberå og op til Skovmøllen. Forskellige aktiviteter på stranden.

Frederiksdal Slot (skovdrift i naturlig løvskov)
Fortælling om sommerslottets historie og om skovbrug baseret på naturnære principper, hvor der tages hensyn til den biologiske mangfoldighed og til skovens mange gæster.

Langesø Slot (Udenlandske træarter i dansk skovbrug)
Fortælling om nåletræernes historiske og menneskeskabte indmarch i Langesøs og Danmarks skove. Træarter der i dag er blevet til nogle af vores mest værdifulde og værdsatte træarter. Stande med lokale foreninger og opvisning fra jagtmindeklubben.

Det Grønne Museum og Løvenholm skoven (generel skovhistorie)
Indblik i skoven og skovbrugets historie, med mange forskellige aktiviteter for store og små.

 

NB. Denne artikel har tidligere været bragt i Skoven – skovbrugets tidsskrift.