Skovens træer i alarmberedskab

En første melding fra IGN under Københavns Universitet siger at træerne også lider i tørken og at nogen arter er hårdere ramt end andre. Det fulde billede af tørkens konsekvenser kræver mere tid.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet har i dag udsendt en pressemeddelelse med deres første erfaringer fra tørken og betydningen for træerne.

De kan konstatere at træerne i skoven mange steder er i alarmberedskab, og at det begynder at ligne efterår, fordi træerne smider bladene som en forsvarsmekanisme. For de store træer betyder det mindre vækst og mange nyplantede træer bukker helt under og dør.

Seniorforsker Vivian Kvist Johannsen forventer først at have det fulde billede af tørkens konsekvenser for skovene om et halvt år.

Send fortsat meget gerne dine observationer

I Dansk Skovforening samler vi fortsat observationer fra tørkeramte skovejere.

Send meget gerne dine observationer til Hans Hedegaard hmh@skovforeningen.dk

Det behøver blot at være en kort beskrivelse med angivelse af hvor i landet det er, de observerede skade (træart og alder) og et skønnet omfang, fx andel af nykulturer, der er døende eller døde. Og send meget gerne et billede med.

En observationer viser tørkerevner i ældre rødgran, som betyder kvalitetsforringelser i veddet.