Skovforeningen beder den nye skatteminister om møde

Skovforeningen vil især gerne drøfte konjunkturudligningsordning, brændeafgift, offentlig vurdering og generationsskifte med skatteminister Jonas Dahl

Skovforeningen har skrevet til den nye skatteminister Jonas Dahl  (PDF-fil) og bedt om møde om skovenes skatteforhold.

Flere sager inden for skatteministeriets ressort har afgørende betydning for skovene og skovbruget. Aktuelt vil Skovforeningen særligt drøfte:

  • Behovet for en konjunkturudligningsordning for skov
  • Konsekvenserne af en afgift på brænde
  • Behovet for en enkel, retfærdig og forståelig offentlig vurdering af skove
  • Generationsskifte af skov.

Vi håber at denne skatteminister vil møde os.