Skovforeningen beder endnu en ny skatteminister om møde

Skovforeningen vil især gerne drøfte konjunkturudligningsordning, offentlig vurdering, generationsskifte og brændeafgift med skatteminister Morten Østergaard. Den tidligere skatteminister nåede ikke at svare på vores anmodning.

Skovforeningen har skrevet til den nye skatteminister Morten Østergaard  (PDF-fil) og bedt om møde om skovenes skatteforhold.

Flere sager inden for skatteministeriets ressort har afgørende betydning for skovene og skovbruget. Aktuelt vil Skovforeningen særligt drøfte:

  • Behovet for en konjunkturudligningsordning for skov
  • Behovet for en enkel, retfærdig og forståelig offentlig vurdering af skove
  • Generationsskifte af skov
  • Konsekvenserne af en afgift på brænde.

Skovforeningen bad også de tidligere skatteministre om møde. Holger K. Nielsen (SF) afslog to gange at møde Skovforeningen, og Jonas Dahl (SF) nåede aldrig at svare mens han sad på posten.

Vi håber at Morten Østergaard (R) vil møde os.