Skovforeningen beder ministeren om ændringer i stormfaldsloven

Skovforeningen har skrevet til erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen med ønske om ændringer i stormfaldsloven.

Skovforeningen har gennem flere år ønsket nogle grundlæggende ændringer i stormfaldsloven uden dog at den tidligere minister og Folketinget har imødekommet foreningen – senest i forbindelse med ændringerne i stormflodsloven. I forløbet efter stormfaldene i 2013 har Skovforeningen endvidere anmodet Stormrådet om nogle administrative ændringer af ordningen uden at vi har modtaget svar herpå.

På den baggrund har Skovforeningen nu skrevet til den nye erhvervs- og vækstminister, hvori vi beder om et møde med ministeren med henblik på at få foretaget nogle fornuftige og nødvendige ændringer i loven, herunder:

  • en mere entydig definition af, hvornår stormfaldsordningen aktiveres, så vi undgår den situation vi var i efter 2013-stormfaldene,
  • en ensretning af vilkårene i forsikringsordningen og tilskudsordningen
  • mulighed for at skovejere kan tilmelde sig stormfaldsordningen og
  • administrative forenklinger

Læs Skovforeningens brev til erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen  (PDF-fil).