Skovforeningen beder om hasteforanstaltninger imod træbuk

Indførsel af asiatisk citrustræbuk truer Danmarks skove. Meget betydelige økonomiske værdier står på spil. Skovforeningen beder om at Danmark for første gang i 10 år iværksætter hasteforanstaltninger imod en planteskadegører.

Skovforeningen beder nu Plantedirektoratet iværksætte hasteforanstaltninger mod import af værtsplanter for asiatisk citrustræbuk (Anoplophora chinensis) fra Kina. Træbukken kan i Danmark især angribe ahorn og poppel.

Der er risiko for introduktion af denne træbuk til Danmark via import af værtsplanter fra Kina – og eventuelt også via andre EU-medlemsstater.

Mere end 75 plantearter kan sprede den asiatiske citrustræbuk, og meget betydelige økonomiske værdier står på spil i Danmark for skovene og ejerne. Derfor har Skovforeningen bedt Plantedirektoratet iværksætte disse foranstaltninger.

Hasteforanstaltninger kan under visse vilkår indføres nationalt indtil der foreligger nye, reviderede fælles EU-foranstaltninger mod sådanne planteskadegørere.

Et meget stort apparat skal iværksættes inden sådanne hasteprocedurer kan gennemføres. Danmark har ikke anvendt denne mulighed siden 1998 for import af kartofler fra Egypten.

Men i denne sag er Skovforeningen ikke i tvivl om at det er afgørende at Danmark gør alt for at mindske risikoen for import af træbukken.