Skovforeningen beder to ministre om møder om brændeafgiften

Læs Skovforeningens brev til skatteminister Holger K. Nielsen og klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Skovforeningen har skrevet til skatteminister Holger K. Nielsen og klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard om brændeafgiften der er indeholdt i Folketingets energiaftale:


Forsyningssikkerhedsafgift – afgift på brænde

Folketingets energiaftale fra marts 2012 har som mål at fremme en omstilling af energiforsyningen så den baseres på vedvarende energi, herunder blandt andet øget anvendelse af biomasse (heri inkluderet træ) til erstatning af de fossile brændsler. Det synes vi er positivt.

Som en del af finansieringen er det blevet besluttet at der skal indføres en forsyningssikkerhedsafgift, som pålægges al rumopvarmning.For biomassen er der tale om et nyt afgiftsgrundlag og for dele af biomassen – nemlig for det brænde, der sælges fra skovene til de private husholdninger – vil der opstå betydelige problemer.

Hvis der pålægges afgifter på husholdningernes køb af brænde fra skovene vil de negative konsekvenser blive:

  • Forringet pleje af vore løvskove og dårlig økonomi i løvtræskovbruget
  • Øget plantning nåletræ i stedet for løvtræ i fremtidens skove
  • Øgede administrative omkostninger for Danmarks 25.000 skovejendomme, som bliver pålagt en punktafgift
  • Øget grænsehandel med import af udenlandsk produceret biomasse
  • Dyrere at bo i landdistrikterne
  • Øget marked for sort brænde
  • Øget afbrænding af urent træ.

Vi håber, at du vil medvirke til at eliminere de negative konsekvenser, og vi håber at du kan finde tid til at mødes med os for at drøfte mulighederne inden lovforslaget om forsyningssikkerhedsafgiften fremlægges i starten af det nye år.

Med venlig hilsen
Jan Søndergaard