Skovforeningen har fået nyt logo

Skovforeningen har fået nyt logo. Vi har ønsket et logo som:

  • fastholder træet som motiv

  • afspejler at skovbrug handler om både hårde værdier (beskæftigelse og økonomi) og bløde værdier (miljø, natur og oplevelser).

  • er let at genkende og identificere med Skovforeningen.
Logoet er udarbejdet af Tina Lindstam, ideas4you.

Hvad med brændestakken?

Skovforeningens hidtidige logo forestillede et bøgetræ og en brændestak. Den tidligste anvendelse vi har fundet, er i Skovforeningens tidsskrift “Forstlig Budstikke” fra 1937. Men forhistorien fortaber sig: Vi ved ikke hvem der tegnede bøgetræet og brændestakken eller hvornår.

Mange holdt af brændestakken i det gamle logo, ligesom mange holder af brænde.

Men det er bevidst at vi har fravalgt at vise specifikke skovprodukter i det nye logo, i overensstemmelse med Skovforeningens værdigrundlag: Skovene leverer mange og vidt forskellige værdier indenfor træ, natur og oplevelser. Skovforeningen tager ikke stilling til hvilke værdier der er de vigtigste, det overlader vi til den enkelte skovejer.

Indfasning af det nye logo

Vi har taget det nye logo i brug her på hjemmesiden, i mails og i tryksager.

Efterhånden kommer det også på vores brevpapir og kuverter når vi om et par måneder har brugt lagrene med det gamle logo op.