Skovforeningen i foretræde i Folketingets miljøudvalg

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg er enig i at skovene er blevet forsømt politisk, ikke mindst fordi skovene blev overset i Grøn Vækst. Udvalget vil nu presse på overfor Miljøministeren for at sætte det skovpolitiske arbejde i gang.

Skovforeningen havde den 25. november foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Formålet var at presse på for at Miljøministerens bebudede skovpolitiske udvalg sættes i gang hurtigst muligt.

Her er Skovforeningens powerpoint-præsentation fra foretrædet. Det korte resume er:

  • Samfundets ønsker og krav til skovbruget har aldrig været større, blandt andet biodiversitet, Natura 2000-beskyttelse, artsbeskyttelse, mere biomasse, friluftsliv, sundhedsfunktioner.
  • Skovbruget er ikke økonomisk bæredygtigt og har derfor ikke, med de nuværende rammebetingelser, mulighed for at opfylde samfundets ønsker og krav.
  • I finansloven for 2010 har endda Folketinget fjernet de økonomiske incitamenter der skkulle fremme skovbrugets opfyldelse af samfundets ønsker og krav.
  • Skovene blev udelukket i regeringens Grøn Vækst-plan – og følgelig blev tabt store samfundsmæssige muligheder. Skovene kunne levere afgørende på masser at de mijløpunkter som Grøn Vækst skal fremme.

Derfor er der brug for at det skovpolitiske arbejde kommer i gang hurtigst muligt. For samfundets, skovenes og skovbrugets skyld. Det var den 1. april 2009 at Ministeren bebudede at han ville igangsætte et skovpolitisk arbejde.

Udvalget var stærkt interesseret

Miljø- og Planlægningsudvalgets spørgelyst var overvældende, og Skovforeningens foretræde blev helt usædvanligt forlænget til 30 minutter imod normalt 15.

Fra alle sider erkendte udvalgets medlemmer at skovene er blevet forsømt politisk, ikke mindst fordi skovene blev overset i Grøn Vækst.

Udvalget var enig med Skovforeningen i at det er på høje tid at man ser på de muligheder som skovbruget tilbyder klimaet, energipolitikken, naturen og friluftslivet.

Udvalgets medlemmer lovede at de vil gå tilbage og spørge ministeren hvornår arbejdet hurtigst muligt kan gå i gang.