Skovforeningen i knibe

Skovforeningens opgaver er større end ressourcerne. Vi beder skovenes ejere og ansatte om hjælp til at hverve mange nye medlemmer blandt danske skove. Så kan vi undgå at skære ned på de opgaver vi løser.

Omverdenens krav til skovene vokser konstant. Derfor vokser også kravene til Skovforeningens politiske arbejde. Vores opgaver er nu større end vores ressourcer.

Skovforeningens politiske arbejde betales næsten udelukkende af de skovejende medlemmers kontingenter. I mange år har foreningen haft omkring 500 skovejende medlemmer med et samlet skovareal på 150.000 hektar. Det er knap halvdelen af de private og kommunale skoves areal. Den anden halvdel udgøres af omkring 25.000 skovejendomme.

Derfor ligner Skovforeningen ved første øjekast en organisation for de store skovejendomme. Men sagen er at alt vores politiske arbejde kommer både store og små skove og både medlemmer og ikke-medlemmer til gode:

Grundlæggende arbejder vi for at fremme skov- og naturejernes handlefrihed, viden, omdømme og muligheder for at skabe værdier i skovene og naturen. Mere konkret indebærer det fx:

  • Belønning for de værdier som skovene skaber for samfundet.
  • Udvikling af skovenes indtjeningsmuligheder.
  • Rimelige regler om offentlighedens adgang og fjernelse af gæsternes affald.
  • Rimelige regler om ejernes erstatningsansvar overfor skader på fx miljø eller skovgæster.
  • Afværgelse af hovsa-lovgivning med ubehagelige overraskelser for skovene.
  • At skovejerne høres og respekteres, fx ved nye lokalplaner, grundvandsplaner, friluftsplaner og naturplaner.
  • Politisk påvirkning af skovbrugets rammevilkår, fx beskatning.

Det er dette arbejde der vokser år for år. 500 skovejendomme er for få til at finansiere det, uanset at det er store ejendomme.

Skovforeningen har brug for at yderligere 1000 eller 2000 af Danmarks skove melder sig ind så vi kan undgå at skære ned på de opgaver vi løser.

Vi får brug for alles hjælp. Ikke mindst får vi brug for langvarig hjælp fra Skovdyrkerforeningerne og HedeDanmark som har den daglige kontakt med tusindvis af ikke-medlemmer.

Vi beder skovenes ejere og ansatte om:

  • At fortælle ikke-medlemmer om nødvendigheden af at Skovforeningens politiske arbejde kan finansieres i fremtiden. 
  • At fortælle os om hvilke ikke-medlemmer vi kan sende en medlemsmappe til med alt om medlemsfordele og indmeldelsesrabat.

Tak for hjælpen. Den er nødvendig.

Skovens augustnummer (8/08) bringer en længere reportage fra Skovforeningens generalforsamling 12. juni – herunder en debat om Skovforeningens medlemssituation.