Skovforeningen indsamler data om stormfald 29. november

Selvom Gorm blæste hurtigt over Danmark, vil der være ramte skove. Hvis du som skovejer har stormfald i din skov, beder vi dig maile informationerne til din lokale skovkredsformand som samler oplysningerne til Skovforeningen for hele skovkredsen.

Søndag aften den 29. november blev Danmark ramt af den første alvorlige efterårsstorm – Gorm.

Selvom Gorm blæste hurtigt hen over Danmark, vil der være skove som er ramt af den kraftige vind. Hvor slemt det står til, er svært at sige endnu. Skovforeningen indsamler nu informationer fra vore skovkredse om skadernes omfang i skovene.

I første omgang får vi blot et førstehåndsindtryk af skadeomfanget. Det vil tage tid før veje er ryddede så man kan danne sig et mere præcist overblik over skaderne. Vi håber inden for 2 uger at have et mere dækkende billede af stormskadernes omfang og et skøn over hvor meget træ der er væltet.

Erfaringerne viser at omfanget af stormskader ofte undervurderes umiddelbart efter stormen. Derfor giver vi os tid til at indsamle lokale vurderinger af Gorms skader.

Send vurderinger fra din skov til din skovkredsformand

Hvis du som skovejer har stormfald i din skov, beder vi dig maile informationerne til din lokale skovkredsformand som samler oplysningerne til Skovforeningen for hele skovkredsen.
Skriv gerne:
  • Er det hovedsagelig spredt fald?  Ja / Nej
  • Er det hovedsagelig fladefaldsarealer? Ja / Nej
  • Hvilke træarter er ramt? Løv / Nål / Begge
  • Ca. hvor mange ha er ramt?
  • Ca. hvor mange kubikmeter er faldet?