Skovforeningen til møde med Miljøministeren om grøn vækst

Skovforeningen har været inviteret af Miljøministeren til møde om Grøn Vækst. Det er et fremskridt. Da Grøn Vækst blev lanceret i efteråret, var skovene udeladt. Det er dog stadig uvist om skovene kommer med i regeringens kommende udspil.

Miljøminister Troels Lund Poulsen afholdt 18. marts et inspirationsmøde om Grøn Vækst, regeringens kommende udspil til en grøn vækstvision. I mødet deltog blandt andet Dansk Landbrug, Kommunernes Landsforening, Naturfredningsforeningen og WWF.

Skovforeningen var også inviteret hvilket sig selv er et fremskridt i forhold til udgangspunktet i september 2008 hvor skovene var udeladt af Grøn Vækst.

På mødet fremførte Skovforeningen nok en gang den vigtige rolle som skovbruget spiller for mange af de elementer som skal indgå i Grøn Vækst:

  • øget oplagring af kulstof
  • øget anvendelse af biomasse til energiformål
  • sikring af biodiversiteten
  • mere og bedre tilgængelig natur
  • oplevelsesøkonomi med bidrag til fx turisme

Alle organisationerne på mødet støttede at netop skovene og skovejerne spiller en nøglerolle i Danmarks naturbeskyttelse og i danskernes muligheder for at opleve naturen. Derfor bør skovene med i regeringens plan.

Ministeren lyttede til synspunkterne og ønskerne til indholdet af Grøn Vækst, men han tilkendegav ikke selv synspunkter. Han takkede for indlæggene og lovede at regeringen vil:

1. Fremlægge Grøn Vækst inden påske.

2. Fastholde normal svartid til lodsejere og andre interessenter i offentlighedsfasen for de kommende natur- og vandplaner. Offentliggørelsen af disse planer er forsinket fordi de afventer regeringens offentliggørelse af Grøn Vækst.