Skovforeningen vil hjælpe med at stoppe forgiftning af rovfugle

Dansk Skovforening har sammen med en række interesseorganisationer anbefalet Miljøministeriet, at der gøres en forstærket indsats for at forebygge forgiftning af rovfugle i naturen.

Selvom antallet af lovbrud er få og faldende, så finder Skovforeningen det uacceptabelt, at der sker ulovlig forgiftning af rovfugle.

Derfor har vi sammen med Dansk Ornitologisk forening, Dyrenes beskyttelse Landbrug & Fødevarer, Danske Herregaardsjægere og Danmarks Jægerforbund anbefalet Miljøministeriet, at der gøres en forstærket indsats for at forebygge forgiftning af rovfugle i naturen.

Interesseorganisationerne opfordrer til øget bevågenhed

Interesseorganisationerne er gået sammen om at sende et klart signal om, at organisationerne ser med stor alvor på forgiftninger i naturen og ønsker at samarbejde med myndighederne i at anmelde, efterforske og opklare de ulovlige forgiftninger.

Udover det etiske, juridiske og dyreværnsmæssige problem ved forgiftning af rovfugle, er der ved brug af gift i naturen også en risiko for forgiftninger af både mennesker og kæledyr.

Anbefalinger til myndighederne

Udarbejdelse af en intern vejledning til politiet og Naturstyrelsens enheder
Vejledningen bør indeholde beskrivelse af hvem der skal kontaktes og håndtering af materialet, herunder praksis for anmeldelse. Den skal være med til at skabe ensartethed i sagsbehandlingen.

Udarbejdelse af vejledning til borgere
Vejledningen bør indeholde en generel beskrivelse af forholdsregler ved fund af døde dyr i naturen samt information om, at der ses med alvor på sager med mistanke om forgiftninger i naturen. Det bør beskrives, at disse sager vil blive efterforsket, og at borgere derfor skal medvirke til at bevare bevismaterialet. Dette signal vurderes at have stor forebyggende effekt.