Skovforeningen vil lave gratis digitalt bibliotek om skovbrug

Gamle håndbøger, lærebøger og tidsskrifter bør digitaliseres, mener Dansk Skovforening. Ellers risikerer vigtig viden om skovdyrkning og skovbrug at gå i glemmebogen.

”Hvis det ikke findes digitalt, så findes det ikke” er et mantra, der i stigende grad gør sig gældende, når det kommer til faglitteratur. Især de yngre generationer er vant til at finde information på nettet, og papirbaseret litteratur anvendes i stadigt mindre omfang.

Derfor vil Dansk Skovforening nu digitalisere vigtig litteratur om skovbrug, så man ikke risikerer at glemme viden og erfaringer fra gamle, trykte kilder som håndbøger, lærebøger og tidsskrifter.

”Mange af de steder, man kan finde papirbaseret faglitteratur, bliver i disse år reduceret eller helt afviklet. Både almindelige biblioteker, men også på forskningsinstitutioner. Der er altså en stor mængde viden, som hastigt er ved at forsvinde,”

siger Søren Fodgaard, der er en af initiativtagerne til projektet.

Bevarer viden og sparer tid

Derfor er det kun logisk at gøre de vigtigste værker digitalt tilgængelige i takt med, at de bliver tilgængelige færre og færre steder i deres oprindelige form, mener han.

Selv om meget information kan findes digitalt fra udenlandske kilder, så findes der også viden i danske bøger og tidsskrifter, som man ikke kan få andre steder. Blandt andet fordi, meget information om skovbrug skal tilpasses specifikke danske forhold.

Digitaliseringsprojektet skal imidlertid ikke kun bruges til at bevare vigtig viden. Det skal også sikre, at forskere og andre fagfolk ikke risikerer at spilde tid på dobbeltarbejde i fremtiden.

”Når årtiers erfaring ikke er tilgængelig er der risiko for at man begynder at indsamle erfaringer som allerede er gjort, og at man igangsætter forskning inden for emner som allerede er velbelyst,” forklarer Søren Fodgaard.

Alt indhold skal være gratis

Det digitale bibliotek ville blive lagt ud på en offentligt tilgængelig hjemmeside. Alt materiale skulle være gratis at anvende, og man skulle være i stand til at søge specifikt efter for eksempel ord, forfatternavne og årstal.

Spørgsmålet om ophavsret ville blive ordnet gennem rettighedshavernes organisation, Copydan.

Dansk Skovforening arbejder nu på at søge finansiering fra forskellige skovbrugsfonde.