Skovforeningens årsberetning 2015-2016

Det har været et godt politisk år for skovbruget, men Skovforeningen savner stadig en samlet skovpolitik og at politikerne ser på hvordan samfundet kan benytte skovbrugets enorme muligheder i en grøn omstilling. Læs Skovforeningens nye årsberetning.

Det har været et godt politisk år for skovbruget: Generationsskifteafgiften er blevet lempet. Politikerne er enige om at frivillighed og betaling er vejen til mere biodiversitet i de private skove. Og satsningen på træ i energipolitikken fortsætter.
Men vi savner stadig en sammenhængende skovpolitik og at politikerne tager stilling til hvordan samfundet kan benytte skovbrugets enorme muligheder i en grøn omstilling. Fx savner vi en politik for at bruge mere træ i byggeriet.
Der er stadig masser af arbejde at gøre for skovenes politiske organisation. Læs om det hele i Skovforeningens årsberetning 2015-2016 Åbn PDF dokument (pdf-fil).
Du kan også læse de tidligere årsberetninger fra Skovforeningen.
God fornøjelse.