Skovforeningens ekskursion 2007

Skovforeningens ekskursion fredag den 8. juni 2007 går til Gisselfeld Kloster, Midtsjælland. Ekskursionens tema er udvikling af forretningen – især ved hjælp af landdistriktsprogrammet.

Skovforeningen afholder ekskursion 8. juni på Gisselfeld Kloster, Midtsjælland. Ekskursionen bliver en 4,5 km lang vandring i fantastisk natur syd for Gisselfeld Slot: De åbne vidder ved Susåen, den kuperede gamle dyrehave og afslutning i slottets enestående park.

Ekskursionens tema er private skov- og naturejendommes muligheder for at udvikle forretningen – især ved hjælp af landdistriktsprogrammet 2007-2013.

Formålet med det nye landdistriktsprogram er at skabe arbejdspladser, naturbeskyttelse og livskvalitet på landet. I alt skal uddeles 6 milliarder kr i de danske landdistrikter, og halvdelen betales af EU. Skovene har masser af tilbyde, og landdistriktsprogrammet bliver derfor også vigtigt for skovbrugets egen udvikling de næste 6 år.

Skovforeningen vil præsentere landdistriktsprogrammets muligheder og illustrere dem ved hjælp af Gisselfelds mange forskellige – betalte – aktiviteter:

  • En indsats for vandmiljøet gennem genslyngning af Susåen
  • Træproduktion som nu er blevet PEFC-certificeret
  • Sundhed som skovenes næste store ydelse til samfundet
  • Jagt som motor for investeringer i naturen
  • Familiearrangementer som væsentlig indtægtskilde

Praktisk

Tid:
Fredag den 8. juni kl. 11.30. Ekskursionen slutter kl. 17.00.

Sted:
Gisselfeld Kloster, foran slottet. Mødestedet ligger på østsiden af Gisselfeldvej. Der kan parkeres nogle hundrede meter længere mod nord, på vestsiden af Gisselfeldvej. Der vil være skilte.

Påklædning:
Praktisk påklædning og fodtøj. Ekskursionen gennemføres som en 4,5 km lang vandring, delvis i kuperet terræn. Der bliver ingen bustransport undervejs.

Fortæring:
Ekskursionen indledes med frokost og afsluttes med øl og vand.

Vært:
Godsforvalter Jens Risom, Gisselfeld Kloster.

Ordstyrer:
Niels Elers Koch, Centerdirektør for Skov & Landskab.