Skovforeningens ekskursion Løvenholm Skovdistrikt den 24. maj

Skovforeningens store ekskursion går i år til Løvenholm Skovdistrikt på Djursland. Temaet er nåletrædyrkningens udfordringer i områder med betydende kronvildtbestand. Alle er velkomne.

Skovforeningens ekskursion går i 2017 til Løvenholm Skovdistrikt midt på Djursland. Det er et distrikt som lægger vægt på produktionsskovbrug, og der er gode muligheder for dyrkning af især nåletræ. Traditionelt har man dyrket rødgran, men en omlægning i retning af douglasgran og sitkagran er i gang. Distriktet præges af en meget stor bestand af kronvildt, og en del steder er samtlige stammer skrællet på de nederste 2-3 meter.

I mange bevoksninger er alle træer skrællet.

Løvenholm har gode vilkår for dyrkning af douglasgran.

Tema: Nåletrædyrkningens udfordringer i områder med betydende kronvildtbestand

Blandt emnerne på ekskursionen er:

  • Direkte sortimentstab på grund af skrælning i rødgran.
  • Skrælning kan modvirkes ved høvling af barken – er det økonomisk fordelagtigt?
  • Metoder til at modvirke eller begrænse skaderne – erfaringer fra deltagerne er velkomne.
  • Økonomi i anlæg og pleje ved tre forskellige kulturmodeller med douglasgran. Kappeplantning.
  • Den økonomiske betydning af skrælning i løvtræ – erfaringer fra Sjælland.
  • Tyve års erfaringer med anlæg af douglasgran på Løvenholm.

Vært, leder og dirigent

Ekskursionsvært: Bestyrelsesformand Peter Gæmelke, Løvenholmfonden.

Ekskursionsleder: Skovfoged Jens Chr. Dahl, Løvenholmfonden.

Dirigent: Skovejer Anders Hillerup, Rosenborg Skov.

Tidspunkt

Onsdag den 24. maj kl 12-17.

Mødested

Parkering på skovvej i Eldrup Skov.

Tilkørsel: Fra vej 16 (Randers-Grenå) køres mod nord, ind på Herredsvejen – det er omtrent ved 28 km mærket hvor der er en lille p-plads. Efter kort tid kører man ind ad første skovvej på venstre hånd og følger skiltene. Parkér i højre side af skovvejen.

Praktisk

Praktisk fodtøj og tøj efter vejret, hele ekskursionen foregår udendørs.

Den samlede rute er 2½ km. Ekskursionen foregår på skovvej og på spor. Langsomt gående har mulighed for transport i turvogn. Hvis der er ønske om transport, så oplys venligst dette ved tilmelding.

Pris

Medlemmer af Dansk Skovforening: 450 kr inklusive frokost med vand og frugt, samt øl/vand og kage ved afslutningen.

Andre deltagere 900 kr.
Studerende 300 kr.

Alle beløb inkl. moms.

Tilmelding

Medlemmer bedes tilmelde sig på det udsendte materiale. Øvrige deltagere bedes kontakte Ingelise Andersen, ia@skovforeningen.dk, tlf 33 24 42 66.
 
Tilmeldingsfrist: onsdag d. 10. maj. 2017.