Skovforeningens generalforsamling 2011

Skovforeningen fik ny næstformand, nyt bestyrelsesmedlem og en vedtægtsændring.

Skovforeningen holdt generalforsamling 25. maj 2011 på Hovborg Kro.

Valg til bestyrelsen

Til bestyrelsen var opstillet 6 kandidater.

Der skulle besættes 4 pladser for 2 år. Til disse blev valgt de hidtidige bestyrelsesmedlemmer Niels Otto Lundstedt, Niels Peter Dalsgaard Jensen og Poul Arne Madsen samt den nyopstillede Michael Glud.

Desuden skulle besættes 1 plads for 1 år idet Christian Lassen trådte ud af bestyrelsen uden at være på valg. Til denne plads blev valgt Peter Arnold Busck.

Den 6. kandidat var Peter Maarup.

Formanden takkede Christian Lassen for hans 6 år i bestyrelsen og enorme engagement i arbejdet.

Ny næstformand

Den nye bestyrelse konstituerede sig med Niels Reventlow som formand, Niels Otto Lundstedt som næstformand og Peter Arnold Busck som tredje medlem af forretningsudvalget.

Næstformanden er ny og efterfølger Jens Kristian Poulsen.

Vedtægtsændring: Bedre tid til at stille forslag

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag om at ændre vedtægternes § 6 så medlemmerne nu kan stille forslag til generalforsamlingen efter modtagelsen af indkaldelsen.

Forslag skal nu være skrevet til bestyrelsen 3 uger inden generalforsamlingen for at kunne vedtages dér.