Skovforeningens møde med klima- og energiminister Lykke Friis

Skovforeningen mødte den 24. august klima- og energiminister Lykke Friis.

Udgangspunktet var rapporten fra Skovpolitisk Udvalg som blandt andet anbefalede:
 • Incitamenter til øget bæredygtig produktion og anvendelse af biomasse
 • Skovene bør indgå i de nationale CO2-regnskaber fra 2013
 • Brug af CO2-kreditter bl.a. i forbindelse med øget skovrejsning
 • Styrket forskning i produktion og anvendelse af biomasse fra skov
 • Etablering af energiskov på landbrugsjord.

Skovforeningens budskab

Skovforeningen præsenterede den gode nyhed at træ er en stabil, fleksibel og lokal kilde til vedvarende og klimavenlig energi.

Der kan udnyttes meget mere træ til energi fra danske skove end vi gør i øjeblikket, uden at det går ud over skovenes naturværdier. Skovpolitisk Udvalgs anbefalinger bør gennemføres – og desuden er der brug for:

 • En national handlingsplan for biomasse så efterspørgslen er kendt og stabil.

 • Frit brændselsvalg på de decentrale varme- og kraftvarmeværker. I øjeblikket er det i praksis næsten umuligt at skifte fra afgiftsbelagt brændsel til afgiftsfrit brændsel.

 • Lokalt forbrug og -involvering, herunder aktiv og kvalificeret brug af brændeovne i private hjem.

 • Ensartede kriterier til biomassens bæredygtighed, også den importerede.

 • Lige konkurrenceforhold og vilkår for biomasse fra skov og mark, fx pil og halm.

 • Praksisnære forsøg med forskellige dyrkningsmodeller, træarter og provienser.

 • Undersøgelse af mulighederne for at finansiere skovrejsning og kulstoflagring i levende og død biomasse samt i jordbunden gennem salg af CO2-kreditter.

 • Et træbyggeprogram til gavn for både klimapolitikken, miljøpolitikken og økonomien.

Ministerens reaktion

Ministeren tog positivt og konstruktivt imod Skovforeningens forslag om en plan for biomasseressourcen, om bæredygtighedskriterier for al biomasse og et demonstrationsforsøg med CO2-kreditter i skovprojekter.

Ministeren noterede også behovet for en lokal træanvendelse gennem brændeovne for at udnytte træressourcen mest muligt, behovet for praksisnær forskning og udvikling samt problemet med de ulige konkurrencevilkår.

Ministre forgår, behovene består

Lykke Friis lovede intet, og ingen ved hvem der er klima- og energiminister om en måned.

Men behovene for aktiv politik for øget udnyttelse af træ til energi består. De bliver noget af det første som den kommende minister skal gøre noget ved.

Skovforeningen fortsætter sit arbejde for træ til energi på Christiansborg, og vi fortsætter samarbejdet med HedeDanmark, Skovdyrkerne, skovbrugets forskere og fagforeninger om den gode sag. Dels for at holde politikerne fast på deres del af opgaven: At sætte udviklingen af samfundets brug af energitræ i gang. Der er brug for en politisk handlingsplan. Dels for at for at holde skovbruget klar til sin opgave: At levere alt det energitræ på et bæredygtigt grundlag som samfundet forhåbentlig meget snart begynder at efterspørge.